Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Här följer ett gapigt repotage om fiskvandring i Mekong-floden från National Geographic-serien Monster fish. Vandringens stora omfattning, mångfalden av migrerande fiskar, den vandrande fiskens betydelse för människor runt floden och hotet från damm-byggen tas upp av den lite tjocke (mentalt ej fysiskt) program-ledaren Zeb Hogan. Vröligt men intressant!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *