Filmtips: Mekong

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

ABC från Australien har gjort ett reportage om fiskvandring, lokal försörjning, dammar och elektricitet vid Mekong-floden. En stor andel av flodens fiskar vandrar i hög grad mellan olika områden under sin livshistoria. Dessa vandrande fiskar utgör grunden för ett av världens största sötvattensfisken. Fisket i Mekong försörjer miljoner människor i regionen med mat och inkomster. Men flodsystemet är också en potentiell källa för att producera el, värdefull ekonomisk utveckling och profiter till mäktiga företag. En mängd kraftverk av olika storlekar är under planering vilket kommer att gå ut över människor i området samt fiskens migration, habitat, produktion och överlevnad.

YouTube Preview Image

En annan dokumentär på samm a tema är Mekong, en film som bland annat visades under 2012 års Fishbase Symposium i Stockholm. Den har en del underliga inslag men är intressant och sevärd. Tidigare på bloggen har vi tipsat om en skrikig National Geographic dokumentär om fiskvandringen i Mekong. Ytterliggare en kort film om samma flodsystem men om möjliga effekter av klimatförändringen är Mekong: Watch That River!.

Fiskvandring i Mekong-floden

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Här följer ett gapigt repotage om fiskvandring i Mekong-floden från National Geographic-serien Monster fish. Vandringens stora omfattning, mångfalden av migrerande fiskar, den vandrande fiskens betydelse för människor runt floden och hotet från damm-byggen tas upp av den lite tjocke (mentalt ej fysiskt) program-ledaren Zeb Hogan. Vröligt men intressant!