On Tuesday 10 March, Kristine Lund Bjørnås, PhD student at Karlstad University, will give a seminar entitled “Modeling Atlantic salmon and brown trout responses to river habitat alteration”. The seminar starts at 13.15 in room 5F416, everyone who wants to is welcome to attend the seminar.

This seminar is a practice seminar in preparation for Kristine’s licentiate defense, which will be held Thursday 26 March at 10:00. More information about the licentiate seminar will be provided closer to the defense.

Kristine Lund Bjørnås and Niclas Carlsson taking point measurements of the physical habitat in Gullspångsforsen.

Anna Hagelin and the opponent Professor Ian Fleming, Memorial University of Newfoundland, Canada, at Anna’s PhD defense

Anna Hagelin successfully defended her PhD thesis with the title “Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: Behaviour of migratory spawners and juveniles12 April this year.

Anna also presented her research at “forskningspodden” (the research podcast), which is a popular science podcast at Karlstad University. Here you can listen to Anna talk about her research on salmon conservation in river Klarälven (in Swedish).

Anna Hagelin’s PhD thesis nailed at the main entrance at Karlstad University.

PhD-defense: Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river

On Friday 12 April, Anna Hagelin will defend her PhD-thesis “Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river – Behaviour of migratory spawners and juveniles”. The defense will take place at 10:00 in room 1B309 (Sjöströmssalen) at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the defense.

Ian Fleming (Memorial University of Newfoundland (Canada) will be the opponent and Jaakko Erkinaro (Natural Resources Institute, Finland), Eva Thorstad (Norwegian institute for Nature Research, Norway) and John Armstrong (Marine Scotland Science Freshwater Fisheries Laboratory, Scotland) constitute the grading committee.

 

Mini-symposium on Atlantic salmon

On Thursday 11 April, a mini-symposium on Atlantic salmon will be held in room 5F322 at Karlstad University, where the visiting researchers will give presentations:

 

Anna Hagelin nailed her thesis at the biology department at Karlstad University on Friday 22 March.

14:00-14:30: Ian Fleming, Memorial University of Newfoundland. Life-history dependent migration strategies in Atlantic salmon 

14:30-15:00: Jaakko Erkinaro, Natural Resources Institute Finland. Diversity in Atlantic salmon – evolutionary ecology and management implications 

15:00-15:30: Coffee break

15:30-16:00: Eva Thorstad, Norwegian Institute for Nature Research. Status of salmon in Norway and importance of the ocean phase 

16:00-16:30: John Armstrong, Marine Scotland Science Freshwater Fisheries Laboratory. Current and future applications of science for management of salmon in Scotland

On Tuesday 5 March (tomorrow) Anna Hagelin, PhD student at Karlstad University, will give a pre-dissertation talk titled “Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: behaviour of migratory spawners and juveniles”. The seminar starts at 13:15 in room 5F416. Everyone is welcome to attend the seminar.

Anna will defend her doctoral thesis on 12 April at 10:00 in room 1B309 at Karlstad University. More information will come closer to the dissertation.

Nedre Dalälven.

Projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven, som doktorand Anna Hagelin vid Karlstads universitet har varit projektledare för, uppmärksammades nyligen av svt nyheter i och med publiceringen av projektets slutrapport. Målet med projektet har varit att undersöka nedre Dalälvens potential att återfå livskraftiga och självreproducerande bestånd av havsvandrande lax och öring. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Gävleborg och Uppsala samt kraftverksägarna Fortum och Vattenfall, och finansierades till störst del genom Fortums och Vattenfalls miljöfond samt naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Restaurering av lekplatser för lax och öring i nedre Dalälven.

Det finns många vandringshinder för lax och öring i nedre Dalälven. Trots detta kan det finnas goda förutsättningar att få tillbaka självreproducerande bestånd av båda arterna. För att fiskens lekvandring ska fungera krävs det stora investeringar i form av alternativa vandringsvägar (så kallade omlöp) förbi vandringshinder som till exempel kraftverk. För tillfället kommer fisken till Älvkarleby, men länsstyrelsen Gävleborg vill göra det möjligt för fisken att själva vandra upp till sina lekområden.

Läs nyhetsartikeln på svt här, eller mer om LIV-projektet på länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

The experimental flume “Kungsrännan” under construction in Älvkarleby.

Hydropower dams block migration routes and disrupt longitudinal connectivity in rivers, thereby posing a threat to migratory fish species. Various fish passage solutions have been implemented to improve connectivity with varying success. For downstream migrating fish, low sloping turbine intake racks are used to guide fish to bypasses. Current knowledge, however, is based on hydropower plants with intake capacities <72 cm. There is also a trade-off between electricity generation and fish guidance (smaller bar spacing – better for fish, larger bar spacing – better for hydropower). Currently, gap widths/bar spacings of 10-20 mm are recommended but behavioral guidance effects open up the possibility of larger bar spacings.

During spring, Karlstad University in collaboration with Vattenfall and NINA, will experimentally study the behavior and passage performance of downstream migrating salmon smolts approaching a variety of low sloping intake racks. The experiments will be conducted in a new large experimental flume – Kungsrännan – at the Vattenfall hydraulic laboratory in Älvkarleby, Sweden. We will study the passage behavior and performance of smolts for alpha racks – inclined from the bottom up – and beta racks – angled from one side of the channel to the other – with different gap-widths (15-30 mm).

For this, we are looking for one interested and ambitious assistant to join us in Älvkarleby. The assistant will be salaried and is needed from mid-April to mid-June. Housing in the area can be provided. Are you interested in joining us? Contact Olle Calles for more information.

The principle behind downstream fish passage solutions using low sloping intake racks. The fish is swept and guided along a beta rack to a bypass at the rack’s downstream end.

Larry Greenberg at the Lake Champlain research conference.

The Lake Champlain research conference Lake Champlain: Our future is now was held at the Davis Center, University of Vermont, in Burlington 8-9 January 2018. The conference covered a variety of topics, including climate change and native fish restoration. Larry Greenberg, professor at Karlstad University, was invited as keynote speaker at the conference and gave the talk “Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river: Taking a holistic approach.” Read more about the conference here.