Posted by Karl Filipsson | Projekt LIV

För några veckor sedan, 8 mars, publicerades ett inlägg på nrrv.se om projekt LIV – laxfisk i nedre Dalälven. I projektet undersöktes nedre Dalälvens potential att återfå livskraftiga och självreproducerande bestånd av havsvandrande lax och öring. Nu är slutrapporten för projektet publicerad, och kan nås via länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *