Efter en längre tids stiltje på biokanalsfronten har projektet dragit igång med en ny fas. Målet med del 2 av biokanalsprojektet är att utreda om Eldbäcken utgör ett fullgott habitat för flodpärlmusslor och dess värdfisk – öringen. Förhoppningsvis kan det vi kommer fram till ha stor relevans för åtgärder som syftar till restaurering av vattendrag och anläggande av nya habitat som kompensation för förstörda habitat. Det första steget i projektet blir att genomföra vissa biotopåtgärder i biokanalen (t.ex. tillföra död ved samt lägga i block) för att göra den mer passande för flodpärlmusslor och öring.

Snäcka

Den första snäckan som hittats i biokanalen

Gomphidae

Gomphidae

Knott

Det är inte lika underhållande när provet ser ut såhär…1425 st knottlarver och inget annat.

I väntan på vår och fältarbete har jag tittat på de bottenfaunaprover som samlades in under 2012 och 2013. I proverna hittade jag tre familjer som är nya för biokanalen – Planorbidae (fösta snäckan!), Gomphidae (trollslända) och Sericostomatidae (nattslända). Dessa tre familjer hittades alla i poolhabitaten.

På tisdag kommer Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet, hålla ett seminarium med titeln “Effect of fine woody debris on brown trout and stream invertebrates”. Seminariumet ges klockan 13:15 i rum 5F416 på KAU. Alla är välkomna! Större grupper föranmäler sig till john.piccolo@kau.se.

Seminar_Enefalk

Vårens seminarie-program kan förresten läsas under kalenderfliken på bloggen och bjuder på flera väldigt intressanta föredrag.

Idag har vi ätit tårta för att fira publiceringen av Stina Gustafssons artikel “Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effects of adding habitat heterogeneity”. Pappret handlar om hur bottenfaunan har koloniserat olika habitat i en naturlig fiskväg vid Eldforsen i Västerdalälven. Artikeln är begränsat tillgänglig här.

SGustafsson

Stina Gustafsson med artikeln

TrichopteraCake

En underbart god Trichoptera-tårta och en fantastisk Baetidae-kladdkaka

Eldbäcken

Den naturliga fiskvägen vid Eldforsen, hösten 2012.

Den 20 september samlade vi in årets sista bottenfaunaprover.

Eftersom Ömer är en tuffing så gick han runt i t-shirt medan jag frös.

Det var iofs bara 10 grader i vattnet så tre lager byxor under vadarbyxorna var faktiskt inte helt omotiverat…så det så!

 

Ömer tål kylan

 

Till årets sista elfiske, den 3 oktober, fick jag hjälp av Daniel, Martin och Bronco.

Daniel, Martin och Bronco

 

Bara två arter fångades under elfisket, lake och elritsa.

Totalt fångades 49 lakar och 11 elritsor.

Liten lake

Ps.

De små träden längs biokanalen har blivit så stora att man kan knyta fast nätet till elfisket i dom!

Hurra!

 

Vi på projekt Eldbäcken vill önska God Jul genom att dela med oss av lite fina bilder från vårt besök i Tyskland.

           Martin, Lea & Bene

 

Den 30 november höll Lea Schneider sin presentation av sitt masterexjobb ”The effect of biocanal design on benthic fauna assemblages in the Eldbäcken system, Sweden” på sitt universitet i Freising, Tyskland.

Lea har under 2011 tillbringat ungefär ett halvår vid Karlstads Universitet där hon har deltagit i provtagningar och bestämning av bottenfauna i projektet Eldbäcken. En del av informationen som samlats in har analyserats av Lea som en del av hennes examensarbete.

 

Presentationen genomfördes på engelska så att även de svenska representanterna (Martin och Stina) kunde hänga med och fick ett gott mottagande av de tyska åhörarna.

 

Under besöket fick vi även en rundvandring på universitetet och på avdelningen för “Aquatic Systems Biology“, vilken låg i ett charmigt gammalt hus bredvid ett vattendrag.

 

Stina fick även möjlighet att prova på en för henne ny teknik att samla in bottenfauna på.

Detta genom att använda en ”dammsugare” gjord av en pump från badrummet i en husvagn. Med hjälp av denna kunde substratet dammsugas och bottenfauna från olika microhabitat samlas in.

            En glad Stina, Jörg Brandner, professor Geist och Lea.

Vi fick även tillfälle att träffa flera andra forskare och doktorander, vilka berättade om sina projekt. Något som var väldigt intressant och lärorikt.

Ett stort tack till alla kunniga, trevliga och
hjälpsamma människor på universitetet i Freising!

Förra veckan var Stina och J-O i Eldforsen för att samla in årets sista bottenfaunaprover från biokanalen och referensbäckarna.

JoSlända

J-O och en trollslända

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av en av de nyservade flödesmätarna mättes vattenhastigheten på tre olika djup på sju olika punkter i varje behandling. Resultatet av mätningarna kommer att skickas till Paolo och kommer att  matchas med kartorna som han gjorde när han besökte biokanalen i juli. Vi mätte även två flödestransekter under medelflöde i biokanalen. Resultatet från mätningarna skickades till Paolo som räknade ut att  flödet i de två transekterna uppgick till 533 l/s respektive 590 l/s.

Vi hann även med att elfiska en av referensbäckarna – Lilla Härjån. Under våra tidigare elfisken har vi aldrig fångat någon fisk i den bäcken. Men i förra veckan fångades en mört! Efter en liten lyckodans mättes, vägdes och märktes mörten för att sedan släppas tillbaka. Troligtvis är det de höga flödena som gjort att mörten hittat dit.

Elfiskemört

Elfiske i Lilla Härjån

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två första dagarna bjöd på höstigt och förkylningsframkallande väder, men det blev bättre och bättre och fredagen var solig och fin. Vi hoppas på lika bra väder denna vecka då det är dags för elfiske. Dessutom ska vi mäta nya transekter vid maxflöde i biokanalen.

                       

Den 11 juli åkte Stina, Lea och Britt-Marie upp till Eldbäcken. Veckan tillbringades i och längs biokanalen där de ägnade sig åt heterogenitetsmätningar, mätningar av fysikaliska -kemiska parametrar, bottenfaunaprovtagningar, elfiske, inventering av strandzon och vattenväxter.

heterogenitet2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lea uppskattar heterogeniteten med hjälp av en tjusig “point-frequency-frame/contour tracing device” medan regnet och åskan drar in över Eldforsen

Brittmarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Britt-Marie spolar surbern ren…det kan ta ett tag när vissa prov är fulla av knottlarver.

stamgadda

 

 

 

 

 

 

Elfisket prickades in på en regnfri dag och det fångades bland annat stäm och gädda.

mark

 

 

 

 

 

Det har vuxit upp en del växter längs biokanalen…mer på vissa platser än på andra.

Och ett extra stort tack till Bronco som bjöd oss på rökt harr med hjortronsås och till Sundkvists som gav oss jordgubbar. Folket i Eldforsen vet hur de ska göra biologer lyckliga!


 

Lab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proverna ska inte bara samlas, de ska undersökas också…

Stina och Lea tillbringar just nu de flesta dagarna i labbet med bottenfaunaproverna.

Den 9-13 maj besökte Stina och Lea Eldforsen för att ta årets första prover.

Nedfall av terrestra insekter och bottenfaunaprover samlades in. Som vanligt mättes även flödeshastigheten på varje provpunkt. Nytt för i år är att vi även gör en inventering av substratet på de olika provpunkterna. Detta har gått till på två sätt.

1) Med hjälp av en metallram avskärmas en känd yta inom vilken andelen block (>256 mm), sten (65-256 mm) mindre sten (17-64 mm), grus (2-16 mm), och sand/silt (< 2 mm) uppskattades.

2) Metallramen var även indelad i 16 lika stora rutor och det substrat som var vanligast förekommande inom varje liten ruta fick ett poäng, dvs. ju fler poäng, desto vanligare substrat.

Substrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots extra inventeringar han vi ändå bli klara på en vecka, mycket tack vare några riktigt sena kvällar i biokanalen. Bra jobbat Stina och Lea!

Ps. Kolla gärna in årets fältmode!        Klicka här: Fashion report

Nyspikad avhandling!

Posted by Olle Calles | Nyheter

I dag spikade Pär Gustafsson sin avhandling med titeln: “Forest – stream linkages: Brown trout (Salmo trutta) responses to woody debris, terrestrial invertebrates and light”.

Disputation sker 25 februari och opponent är Professor Kurt Fausch, Colorado State University. För mer info se Kau:s hemsida (länk).