Flygande start

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Gårdagens öppnande av ålrören blev oväntat dramatisk. Bottenröret var precis som förra året igensatt av något… detta något kom farandes ut i brösthöjd när vi fick loss rörkröken… en stor väldigt död gös samt tre ännu större ålar i full färd att sätta i sig kadavret. Nu är rören i gång enligt årets uppställning där vi växlar mellan att ha olika rör öppna: botten, ytan, botten+ytan. Vi kommer således inte att ha mellanröret i drift i år. Vi säger välkommen till Joe (nedan) och hoppas på spännande fångster under 2011!

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och tackar för allt som hänt under 2010. En höjdpunkt från 2010 med ålaögon sett var Ålseminariet i Åhus som nu dessutom finns att beskåda i form av en film av Sydkustens Fiskeområde! Klicka nedan och ta en titt.

YouTube Preview Image

I går hade vi besök av Peter Rivinoja och Gustav Hellström från Institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU, Umeå. Nina Rees som hjälper till med fällan var också med… tanken var en hastig visning av fällorna som mer eller mindre varit tomma på ål senaste tiden. Det var ål i alla rör/sumpar! När hände det senast? Nina sitter på protokollet, men det måste varit upp emot 20 ålar totalt varav två återfångade radiomärkta ålar i gott skick! Den största var nästan två kg och den längsta 111 cm!! En stressig men bra dag vid Alsters kraftverk. Peter och Gustav är ju vana fisklyftare och var till stor hjälp! Se Gustav med 111 cm-ålen på foto nedan.

I slutet av förra veckan kom Ingvar och Frida från Fiskeriverket till Alsterälven för ålmärkning. Tanken är att vi tillsammans ska se vad de ålar som klarar sig ut ur Alsterälven tar sig till i Vänern. Simmar de raka spåret över till andra sidan och försöker ta sig vidare ner i Göta älv? Eller kanske det blir fördröja av den enorma sjön? Ingvar och Frida märkte med van hand 15 blankålar med hydroakustiska sändare från Vemco. I Göta älv väntar mottagare (hydrofoner) och den studie som pågår där med att kartlägga hur väl blankålen kommer förbi kraftverken vid Vargön, Trollhättan och Lilla Edet. Vi fick lära oss många nya  knep från Ingvar som jobbat med ål länge. Vi ser fram emot nästa besök och nästa märkning. Vi som var med var Olle, Linda och Johnny från Kau och Martin Stenqvist från SWECO (som vi provfiskar Grundviken med).

Återfångs i Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag har jag nöjet att berätta att vi hade säsongens första återfångst av streamermärkt ål med nummret 3030 i bottenröret.  Ålen var vid god vigör och uppmättes till hela 800 mm. Hade även en fin gös på 250 mm och en benlöja på 60 mm i bottenröret.  I ytröret hade vi en ål på 685 mm även denna var pigg och alert, den hade haft sällskap av både en mört på 200 mm samt en lake 175 mm som också var pigga och alerta. Det är mycket bra vattenflöde i samtliga sumpar i dagsläget vilket är toppen.  I morgon har jag planer på att täta till samtliga ytrör då det läcker en hel del vatten från dom. Har därför shoppat loss idag på Deje trä och inhandlat såväl bult som muttrar och brickor, här ska skruvas!

Ål i Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag hade vi säsongens första ål i ytröret. Den var 720mm lång och det var en pigg rackare. Den var dock inte så sugen på att bli fotad, men vi gjorde ett tappert försök till att få några bilder på den. Nedan visas kort på sumparna. Längst till vänster i bilden ser man ytröret med sump, vilket har sitt  flöde från ytan i intagskanalen. Sumpen i mitten har sitt flöde från mittenröret i intagskanalen samt sumpen längst till höger på bilden är bottenröret vilket har sitt flöde från botten i intagskanalen.  

Idag har jag fått hjälp av Martin Österling från Karlstads Universitet med att montera en nivålogger vid Alsters kraftverk. Loggern kommer att registrera vattendjup och temperatur. Så nu har vi koll på vilka förhållanden som råder när fisken är aktiv. Hade en löja på hela 94 mm i ytröret idag! Tyvärr var det inget i de andra rörsumparna, men fisken kommer med all sannolikhet snart bara det blir lite varmare i vattnet. Hoppas att man snart får se någon ål, det skulle vara skoj. Tack än en gång Martin för all hjälp idag!!