Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

AlvräddarnaI det senaste numret av Älvräddarnas tidning Älvräddaren skriver jag och Olle Calles om en del av vår forskning kring vattenkraft, fiskvägar och vandrande lax. Artikeln inleds med att  “Under de senaste hundra åren har utbyggnaden av vattenkraften blockerat många älvar vilket utrotat eller kraftigt minskat många fiskbestånd. Vattenkraften är idag mycket viktig för Sveriges ekonomi och står för ungefär hälften av landets elproduktion. Det enskilda vattenkraftverkets bidrag till den totala energiförsörjningen är dock väldigt skiftande. De tvåhundra största kraftverken står för över 90% av elproduktionen medan de minsta 1500 kraftverken bara producerar 1% av vattenkraftens elproduktion. Detta öppnar för skilda fiskpassagelösningar på olika platser. Genom att riva ut mindre betydelsefulla kraftverksdammar kan många vattendrag öppnas upp för vandrande fisk. Samtidigt kommer dock behovet av att utnyttja älvarna för elproduktion vara fortsatt högt under överskådlig framtid. Men livskraftiga bestånd av vandrande fiskar och vattenkraft behöver inte utesluta varandra. Med genomgripande fiskpassageåtgärder kan en stor andel fisk på kort tid passera vattenkraftverken i både uppströms och nedströms riktning. Det visar vår forskning från Karlstads Universitet.”.

Artikeln har titeln  Tillbaka till framtiden – lax och vattenkraft i samma vattendrag? och behandlar vandrande lax och vattenkraft i Klarälven, Winooski River och Ätran. Den går att läsa i sin helhet i online-versionen av tidningen här.

3 thoughts on “Tillbaka till framtiden – lax och vattenkraft i samma vattendrag?

  1. Bror Högbom says:

    Det finns dock brister i resonemanget att riva alla små vattenkraftverk och behålla alla stora dammar. Bl a förlorar havet viktiga vitaminer, kiselalger och syre när man behåller alla stora dammar. Om man seriöst vill rädda Östersjön så måste ett annat tänk framföras. Det går helt enkelt inte att rädda Östersjön och samtidigt behålla stora dammar pga stillastående vatten som sedimenterar ovannämnda organismer. https://savethebaltic.wordpress.com/2016/07/29/nu-har-svaret-kommit-kiselalger-innehaller-bl-a-kolhydrater-protein-oljor-fett-vitaminer-bland-annat-vitamin-b12-och-thiamin-b1-vitamin/

  2. Bra påpekande! Det stämmer att det finns ekologiska problem med vattenkraften som går bortom vandrande fisk. Fångandet av sediment, mikronäringsämnen och driftande organismer är ett sådant problem. Flödesförändringar uppströms och nedströms dammen är ett annat. För ett ursprungligt ekosystem vore det naturligtvis bäst utan några dammar alls. Möjlig minskad kiseltillförsel till Östersjön pga omkringliggande dammar är ett intressant problem som kan kräva annorlunda lösningar.

  3. Bristerna består främst i det där med samhällsnyttan som de riktigt stora (tyvärr) står för. Men det blir ju inte sämre av att ta bort de små hindren vilka också är sedimentfällor. Det gamla uttrycket; många bäckar små… passar faktiskt in rätt bra i sammanhanget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *