I det senaste numret av den populärvetenskapliga tidskriften Forskning & Framsteg skriver Åsa Enefalk, doktorand vid Karlstads Universitet om hennes forskning om död ved och öring. Artikeln har titeln “Öringen vill ha det risigt” och finns tillgänglig online här. Papperstidningen finns dessutom tillgänglig på de flesta bibliotek och tidningskiosker.

Läs också mer om öring och död ved på nrrv.se.

fof

 

Länsstyrelsen Norrbotten, Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen arrangerar Fiskmarknad 2016 i Luleå, den 23-25 augusti.. Arrangörerna skriver:

Vi kan utlova en spännande och innehållsrik konferens och en mötesplats för alla som är intresserade av smarta lösningar och ny kunskap inom områdena fiskpassage, fiskvandring, restaurering, uppföljning och dammutrivning. Konferensen består av två dagar (23-24/8) med mycket intressanta föredrag och marknadsplatsen där företag och organisationer presenterar sina produkter, tjänster och projekt. Vi avslutar Fiskmarknaden med en exkursionsdag (25/8) då vi besöker fyra älvar med fiskvägar fulla med uppvandrande laxar och öringar.”

fiskmarknad

Registrerar dig: www.fiskmarknad2016.axaco.se

Läs mer om konferensen: www.fiskmarknad.org

Läs om konferensens huvudtalare: www.fiskmarknad.org/index.php/program/keynotes

Lekvandrande mört på radio

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Det är inte ovandligt att mörten (Rutilus rutilus) vandrar upp i vattendrag för att leka. Förra veckans Naturmorgon på Sveriges Radio handlade om mörten och dess lek och migration i Verkmyraån, Gästrikland. Lyssna på inslaget här eller genom att klicka på bilden.

p1mort

I samma program medverkade också en tidagare masterstudent på Karlstads Universitet – Vide Ohlin pratade om Grodkollen och groddjur. Lyssna på hela programmet här.

Asp i Glumman och Fyrisån

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Förra veckan vandrade Aspen (Aspius aspius) upp för lek i Glumman vid Väse Kyrka, öster om Karlstad. Aspen är en rovfisk inom karpfamiljen. Den kan nå storlekar på över en meter och leker i vattendragen under våren. Lekfiskarna i Glumman har vandrat upp från Vänern och återvänder till sjön efter lek. Rommen fäster vid botten eller vattenvegetation, kläcks efter ett par veckor och mycket lite är kännt om juvenilerna i systemet. Stannar de i vattendraget, växer de upp i den lilla dammen nedströms lekplatsen eller simmar de ut i Vänern?

För några år sedan gjorde Peter Olsson, då student vid Karlstads Universitet, ett examensarbete om Aspen i Glumman – “Aspens (Aspius aspius) lekvandring och lekhabitat utnyttjande i Glumman”. Läs den uppsatsen här

Aspen är Upplands landskapsfisk och i Fyrisån, som rinner genom Uppsala, arbetas det febrilt med fisken. Fiskvägar har byggts, fiskar märkts och fisken får rejält med uppmärksamhet i media. Kolla tex. inslag på SVT, i Uppsala Nya Tidning och i Uppsala Tidning. För den som vill följa arbetet med aspen i Fyrisån på närmare håll rekommenderas facebook-gruppen Aspens vänner i Uppland.

Se också vackra bilder från aspens lekvandring från Balaton-sjön upp i River Zala i den ungerska dokumentärfilmen ”Wild Hungary – A Water Wonderland”.

asp1

Glumman vid Väse Kyrka. Aspen leker inför publik (foto: Anders Nilsson).

asp2

Asp i Glumman (foto Anders Nilsson).

asp3

Asp-hona fångad, märkt och återfångad i Fyrisån i centrala Uppsala. På knappt två år har hon blivit 4 cm längre och ökat från 4,3 till 5,4 kg (Aspens Vänner i Uppsala, foto: Johan Persson).

UCforLife is a LIFE-project for river restoration and research related to the thick shellled river mussel (Unio crassus). Martin Österling, Lea Schneider, and Anders Nilsson at Karlstad University are involved in the project. The project is now announcing an upcoming international river restoration conference in Lund, Sweden, on 28–30 September. In the announcement they write:

“Conference objectives are to highlight experiences and results gained from a wide range of river restoration projects focusing on rehabilitation of species of freshwater mussels and fish. Mussels and fish are often used as indicators and flagship species while restoring rivers. But are they any good? If so – why? 

The first two days will focus on presentations by invited experts and conference participants who want to present their work. The third day includes field visits to Fyleån Creek, Klingavälsån River, both sites re-meandered,and the Hemmestorp Mölla rearing facility. 

Call for abstracts, oral or poster presentations, information about registration, fees etc will be available in July. We look forward to seeing you in Lund”

ucforlifeconf

toxics-04-00009-ag

Graphic summary of the experiment. From the paper.

The paper “Assessing Potential Vulnerability and Response of Fish to Simulated Avian Predation after Exposure to Psychotropic Pharmaceuticals” by Melanie Hedgespeth, Anders Nilsson and Olof Berglund was recently published in the scientific journal Toxic. All three authors are associated with Lund University but Anders Nilsson is also a professor at Karlstad University. In the abstract the authors write:

“Psychotropic pharmaceuticals present in the environment may impact organisms both directly and via interaction strengths with other organisms, including predators; therefore, this study examined the potential effects of pharmaceuticals on behavioral responses of fish to avian predators. Wild-caught juvenile perch (Perca fluviatilis) were assayed using a striking bird model after a seven-day exposure to psychotropic pharmaceuticals (the antidepressants fluoxetine or sertraline, or the β-blocker propranolol) under the hypotheses that exposure would increase vulnerability to avian predation via increasing the probability of predator encounter as well as degrading evasive behaviors upon encounter. None of the substances significantly affected swimming activity of the fish, nor did they increase vulnerability by affecting encounter probability or evasive endpoints compared to control treatments. Counter to our expectations, fish exposed to 100 μg/L fluoxetine (but no other concentrations or pharmaceuticals) were less likely to enter the open area of the arena, i.e., less likely to engage in risky behavior that could lead to predator encounters. Additionally, all fish exposed to environmentally relevant, low concentrations of sertraline (0.12 μg/L) and propranolol (0.1 μg/L) sought refuge after the simulated attack. Our unexpected results warrant further research as they have interesting implications on how these psychotropic pharmaceuticals may affect predator-prey interactions spanning the terrestrial-aquatic interface.” 

Read the whole paper here.

Fiskmarknad 2016 kommer att arrangeras i Luleå den 23-25 Augusti. Det är “en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter”.  Redan nu är de två första huvudtalarna (keynotes) klara. Det är Laura Wildman från Princeton Hydro och Anders Nilsson från  från Karlstads och Lunds Universitet. Laura Wildman kommer att prata om damutrivning och Anders Nillson om varför fiskar vandrar. Läs mer om båda talarna på Fiskmarknadens hemsida. fiskmarknad

Konferensen arrangeras av Karlstads Universitet, Länsstyrelsen i Norrbotten och Värmlands län, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna. Anmälan har ännu inte öppnat.