Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

“Paddlefish – An American Treassure” är en dokumentär (med några år på nacken) om hot mot och bevarandearbete för Skedstören (Polyodon spathula) i USA. Filmen behandlar habitatförstörelse, dammar, överfiske, ekonomi, stödutsättningar, odling och forskning om fisken. Väl värd att se:

YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *