Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Vandringshinder är ett problem för fiskpopulationer även i mindre vattendrag, både vad gäller fiskens möjlighet att passera och tiden det tar dem. Här ser ni en kort föreläsning om passage och öring i Ribble River systemet i norra England:

YouTube Preview Image

Föredraget ges av Jack Spees och har gjorts tillgängligt online av the Wild Trout Trust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *