Posted by Daniel Nyqvist | Konferens

Johan Watz och Åsa Enefalk höll varsin presentation på OIKOS-konferensen i Linköping tidigare i veckan.

Johan berättade om ett labförsök med fokus på  öring och is, Åsa om ett fältförsök och ett labförsök på temat död veds betydelse för ung öring.

I år handlade konferensen om klimatförändringar, och tack vare att den hölls i Linköping bjöds många fina föredrag om skalbaggsfaunan i gamla ädellövträd.

Gå gärna in på OIKOS hemsida för mer information om tidskriften och föreningen OIKOS. Här kan man också läsa abstracts från konferensens presentationer.

2 thoughts on “Oikos 2013

  1. Johan says:

    Det var en bra tillställning.

  2. Stina says:

    Men åhh…tänkte ju på er när ni var där, men glömde helt bort att fråga hur det gick… Får fråga ut er på fikat imorgon istället 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *