Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran, Projekt Herting

Hektiska dagar vid Ätran med Living North Sea möte under ledning av Ingemar Alenäs och dessutom påbörjas telemetriförsök för att utreda i vilken utsträckning ålen lyckas slinka förbi våra fällor. Flos kollega/medhjälpare Eric åker hem till Tyskland, så vi får passa på att tacka för en stior insats för Ätranprojektet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *