Semestern slut

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är jag tillbaka på jobbet igen efter en veckas semester. Det blev lite av en flygande start med ålfångst i två fällor och en massa yngel. Olle,  bra gjort med flytten av yngelledaren vid dammen, 27 stycken idag. Skall bli intressant att höra om det blivit mer fångst under helgen. I morgon kommer Jonas tillbaka och på tisdag kommer Flo från Tyskland..mycket folk och ålfångster som ökar. Nu börjar det hända saker.

Efter en vecka full av regn och ål bär det av hemåt mot Karlstad via Liseberg i morgon. Tony är tillbaka på söndag, så då är ordningen återställd. Vi tackar för oss och noterar att blankålarna nu når upp till tresiffrigt och att ålynglen sprängt trehundravallen. Ålyngelfångsten har fått en riktig boost efter flytten av ålyngelsamlaren vid Ätraforsdammen, eller vad sägs om 51 st på tre dagar?

//OLLE med familj

Vi ligger ungefär som förra året med ynglen, men fler blankålar i år… än så länge. Lilla å i Vessigebro dominerar trots sin ringa storlek med 110 fångade yngel.

Så fort Tony fick semester och jag kom ner med halva släkten i släptåg brakade det loss med monsunregn och pigga ålar. Gräsmattan framför huset (Tången) i Ätrafors fick tjäna som ålverkstad eftersom fältbilen åter krånglar. Ål av alla sorter… stor och liten, gul och blank… återkommer närmaste dagarna med fångststatistik! Nedan foton på en massa Callesar inblandade i registrering av ålfångsten: Yrsa, Liv, Bengt-Erik, Margareta, Linda och Olle.

Semester igen

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Den väntade rusningen av ål efter det stora regnet förra veckan och under helgen uteblev. Fångsten på en vecka är sju ålar, tre i Lilla Å  i Vessigebro samt årets fyra första i Nydala. Yngelvandringen verkar vara på avtagande, mindre och mindre yngel fångas i fällorna. Kan vara flera dagar mellan fångster. I morgon går jag på min andra semestervecka, Olle kommer att vara här en vecka och sköta om ålarna. Då det är mer än ål som är intressant att fotografera bifogar jag ett litet kollage på lite bilder som tagits under arbetets gång.

Bara yngel

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

För tillfället är det nästan bara yngel som fångas, 10 st för ett par dagar sedan och tre idag. En ål har hämtats i Forsa idag och körts ner till Falkenberg. Nu hotar SMHI med riktiga skyfall de närmaste dagarna så det kan bli en svettig helg med ålfångster. Insatserna sitter snart i burarna, en kvar att sätta i och reglera. Sedan får vi se om det blir fångster och att ålarna stannar kvar. Bifogar ett litet filmklipp där ynglens vandringslust syns, tar sig nästan ut ur en glatt plasthink.

Ålyngel

Klarälvens lax är hetare än någonsin! Eller åtminstone kanske… Visste ni att:

  • rättigheter till fisket i Klarälven finns omnämnt redan år 1227
  • år 1282 beskattade Magnus Ladulås fisket i både Klarälven och Gullspångsälven
  • år 1347 garanterades medborgare i Skived fortsatt fiskerätt i Forshagaforsen, den svenska kungen och ett antal kloster ägde rätt att fiska i resten av älven
  • Gustav Vasa återkallade fiskerätten till staten och honom själv i början på 1500-talet
  • På 1600-talet upplät Gustav II Adolf största delen av fiskerättigheterna i Klarälven till privatpersoner.
  • Under längre perioder senare i historien har fiskerättigheterna i både Klarälven och Gullspångsälven ägts av olika kloster, tex ägdes fiskerätten i Klarälvens mynningen länge av Gudhems kloster
  • I “flottningskonstens hemland Värmland” fanns redan i början av 1700-talet  lagstiftning rörande flottning i Klarälven för att minimera påverkan på fiskvandringen och fisket, reglerna gällde bla tidpunkt på året och flottningen omfattning, se tex Fiskeavgiftsmålet, AM 9/1925, aktsida 8.
  • Redan 1773 påtalade den värmländska prästen och historikern Erik Fernow de negativa effekter människans nyttjande av vattenkraften i de värmländska vattendragen medförde för laxfisket ”..bruk och hammarverk (hafva ) mycket skämt detta fiske.”, läs mera om detta i: Fernow, E. 1773. Beskrifning öfwer Wermeland, 1-3 (1773-79, ny upplaga 1898-99)

Jag jobbar vidare med att utröna smoltens vandringsframgång i älven, både vilda och odlade. Hittills har vi kunnat belägga att större delen av smolten som påbörjar sin nedströmsvandring från Sysslebäck förbi de åtta kraftverken ner till Forshaga inte överlever. Vi har undersökt ett ”värsta falls”-scenario där fisken måste passera turbinerna vid varje kraftverk och inte har möjligheten att smita förbi i ett eventuellt spillvatten, detta eftersom vattenflödet oftast är relativt lågt under vandringsperioden och spill sällan förekommer. I många andra vattendrag har man avledningskonstruktioner som guidar fisken mot spillvattenpassager, för att på så sätt öka överlevnadsmöjligheterna för den nedströmsvandrande fisken, se tex Emån och Ätran. För de odlade smolten har vi jobbat vidare med hypotesen att hungriga och mera naturlika smolt migrerar snabbare ut till Vänern då dom sätts ut vid Forshaga, detta är något som torde vinna gehör inom odlingsverksamheten inom en snar framtid. Det gäller att ha raska fenor då man skall passera ett av Sveriges bästa gäddfiskevatten! En första artikel om detta torde komma till vintern.

Mera då?

Vi har haft besök av Professor John Williams, NOAA med lång erfarenhet av fiskvandring och åtgärder vid dammar och kraftverk i Columbia River, tips

http://www.wildsalmon.org

http://books.google.com/books/about/Return_to_the_river.html?id=7sYDrB4qH0QC

Vi har även haft besök från Finland, Mirko Laakkonen och Niilo Valkonen från Future Missions Oy jobbar med att ta fram ett förslag till åtgärds- och förvaltningsplan för laxen i Finlands femte största sjö, Pielinen. Sjön ingår i Saimaa-systemet, och trots att de naturliga lekområdena för den insjölevande laxen helt förstördes och blockerades för mer än 50 år sedan har man lyckats hålla beståndet vid liv genom årliga avelsfisken och odlingsverksamhet. Men nu är det dags för åtgärder för att skapa en mera naturlig livscykel och hållbart fiskel!

Läs mera under http://www.jarvilohi.net/

Ett nytt spännande InterReg projekt ”Vänerlaxens fria gång” pågår i Klarälven sedan någon månad tillbaka. Som namnet säger vill man undersöka möjligheterna till att återigen skapa fri lejd för laxen upp till de ursprungliga lekområdena i Trysil, smolten och keltens väg ner inte att förglömma!

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vanerlaxens-fria-gang/Pages/default.aspx

Härnäst kommer jag med flera från Karlstad att åka till Seattle för att delta på American Fisheries Society 141st Annual Meeting, samt åka på rundtur till bland annat Columbia river för att se och lära hur man konstruerar välfungerande fiskvägar. Mer om detta senare!

http://afs2011.org/

Fortsatt trevlig sommar och Skitfiske på Er!

Johnny

Värmebölja

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu har det varit värmebölja igen, och med detta mycket låga flöden i alla vattendrag. Några få yngel har fångats i Nydala och vid kraftverket i Ätrafors. Efter två dagar med åskskurar har vattendragen ökat en smula och gav en ål i Skärhultsbäcken idag, trots lite vatten i fällan. Nya insatser till burarna i Ätrafors har tillverkats de sista dagarna, de skall provas in i morgon och sättas på plats. Sedan återstår att se om det blir lyckat eller om jag får börja om med arbetet.

Förra veckan åkte Stina, Lea, J-O, Olle och Paolo upp till Eldforsen för ett par dagars fältarbete i den gassande solen. Eftersom vi var så många hanns mycket med. Paolo gjorde ett superjobb och mätte in både biokanalen och den gamla älvfåran vid både högt och medelhögt flöde och även behandlingarna i referensbäckarna. Det blir spännande att se de olika kartorna när efterarbetet är färdigt. Lea och J-O mätte djup och flöde på ett flertal punkter i biokanalen och detta kommer i kombination med Paolos kartor, förhoppningsvis ge en bra bild över hur vattnet rör sig i de olika behandlingarna.

paolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flödet i biokanalen har varit högt de senaste veckorna för att tillföra mer vatten till den gamla älvfåran och förhoppningsvis locka upp mer fisk till biokanalen. Det höga flödet gjorde elfisket lite svårare, men vi lyckades trots detta fånga ett stort gäng elritsor, ett bäcknejonöga, ganska många små lakar och  en större lake och dessutom en harr, vilket är en ny art för biokanalen.

harr

 

 

 

 

Efter en del kopplande av Olle och med hjälp av pålar, slägga och ett hundratal plaststripes sitter nu PIT-antennerna uppe. Nu väntar vi bara på mer större fisk som vi kan märka så att det finns lite mer fisk för antennerna att registrera.

Under elfisket kom Dala-Demokraten på oväntat besök, vilket resulterade i en artikel som du kan läsa här

På gång igen

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är ålarna på gång igen. En i Skärhultsbäcken igår och två i Lilla Å i Vessige idag. Jag fick nyss ett mail från Forsa där två ålar fångats, dessa skall hämtas i morgon och köras iväg. Dessutom har det fångats totalt 86 yngel i Lilla Å, varav 27 i dag. Resterande yngelledare ger en till två åt gången med vissa undantag. Åska och regn verkar trigga igång vandringen, i alla fall för vissa individer.