Posted by Henrik | Projekt Klarälven

Klarälvens lax är hetare än någonsin! Eller åtminstone kanske… Visste ni att:

 • rättigheter till fisket i Klarälven finns omnämnt redan år 1227
 • år 1282 beskattade Magnus Ladulås fisket i både Klarälven och Gullspångsälven
 • år 1347 garanterades medborgare i Skived fortsatt fiskerätt i Forshagaforsen, den svenska kungen och ett antal kloster ägde rätt att fiska i resten av älven
 • Gustav Vasa återkallade fiskerätten till staten och honom själv i början på 1500-talet
 • På 1600-talet upplät Gustav II Adolf största delen av fiskerättigheterna i Klarälven till privatpersoner.
 • Under längre perioder senare i historien har fiskerättigheterna i både Klarälven och Gullspångsälven ägts av olika kloster, tex ägdes fiskerätten i Klarälvens mynningen länge av Gudhems kloster
 • I “flottningskonstens hemland Värmland” fanns redan i början av 1700-talet  lagstiftning rörande flottning i Klarälven för att minimera påverkan på fiskvandringen och fisket, reglerna gällde bla tidpunkt på året och flottningen omfattning, se tex Fiskeavgiftsmålet, AM 9/1925, aktsida 8.
 • Redan 1773 påtalade den värmländska prästen och historikern Erik Fernow de negativa effekter människans nyttjande av vattenkraften i de värmländska vattendragen medförde för laxfisket ”..bruk och hammarverk (hafva ) mycket skämt detta fiske.”, läs mera om detta i: Fernow, E. 1773. Beskrifning öfwer Wermeland, 1-3 (1773-79, ny upplaga 1898-99)

Jag jobbar vidare med att utröna smoltens vandringsframgång i älven, både vilda och odlade. Hittills har vi kunnat belägga att större delen av smolten som påbörjar sin nedströmsvandring från Sysslebäck förbi de åtta kraftverken ner till Forshaga inte överlever. Vi har undersökt ett ”värsta falls”-scenario där fisken måste passera turbinerna vid varje kraftverk och inte har möjligheten att smita förbi i ett eventuellt spillvatten, detta eftersom vattenflödet oftast är relativt lågt under vandringsperioden och spill sällan förekommer. I många andra vattendrag har man avledningskonstruktioner som guidar fisken mot spillvattenpassager, för att på så sätt öka överlevnadsmöjligheterna för den nedströmsvandrande fisken, se tex Emån och Ätran. För de odlade smolten har vi jobbat vidare med hypotesen att hungriga och mera naturlika smolt migrerar snabbare ut till Vänern då dom sätts ut vid Forshaga, detta är något som torde vinna gehör inom odlingsverksamheten inom en snar framtid. Det gäller att ha raska fenor då man skall passera ett av Sveriges bästa gäddfiskevatten! En första artikel om detta torde komma till vintern.

Mera då?

Vi har haft besök av Professor John Williams, NOAA med lång erfarenhet av fiskvandring och åtgärder vid dammar och kraftverk i Columbia River, tips

http://www.wildsalmon.org

http://books.google.com/books/about/Return_to_the_river.html?id=7sYDrB4qH0QC

Vi har även haft besök från Finland, Mirko Laakkonen och Niilo Valkonen från Future Missions Oy jobbar med att ta fram ett förslag till åtgärds- och förvaltningsplan för laxen i Finlands femte största sjö, Pielinen. Sjön ingår i Saimaa-systemet, och trots att de naturliga lekområdena för den insjölevande laxen helt förstördes och blockerades för mer än 50 år sedan har man lyckats hålla beståndet vid liv genom årliga avelsfisken och odlingsverksamhet. Men nu är det dags för åtgärder för att skapa en mera naturlig livscykel och hållbart fiskel!

Läs mera under http://www.jarvilohi.net/

Ett nytt spännande InterReg projekt ”Vänerlaxens fria gång” pågår i Klarälven sedan någon månad tillbaka. Som namnet säger vill man undersöka möjligheterna till att återigen skapa fri lejd för laxen upp till de ursprungliga lekområdena i Trysil, smolten och keltens väg ner inte att förglömma!

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vanerlaxens-fria-gang/Pages/default.aspx

Härnäst kommer jag med flera från Karlstad att åka till Seattle för att delta på American Fisheries Society 141st Annual Meeting, samt åka på rundtur till bland annat Columbia river för att se och lära hur man konstruerar välfungerande fiskvägar. Mer om detta senare!

http://afs2011.org/

Fortsatt trevlig sommar och Skitfiske på Er!

Johnny

You can leave a response, or trackback from own site.

2 thoughts on “Uppdatering Klarälven!

 1. Olle says:

  Sweet mother! Det är till att samla kraft och info!? : )

  1. Johnny says:

   Sakta skola dom saliga skrida fram…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *