Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag såg det identiskt ut i alla tre sumparna. En ål i varje och ingen annan fisk. Den minsta ålen var i ytsumpen och den största fanns i mittensumpen.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *