Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är de snart dags att komma igång med att bygga Wolftraps (ålkistor) så att vi kan fånga den utgående ålen. Vi kommer ta kontakt med en del folk som vi vet redan har ålkistor och eventuellt kan hjälpa oss med att fånga ålen. Som vi säkert har sagt tidigare kommer vi att fånga och skatta den totala mängden ål som vandrar ut ur ätrans avrinningssystem.

Klicka här på länken för att se hur en Wolftrap (ålkista) ser ut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *