Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag har vi äntligen fått ål i sumparna i Alster. Totalt var det fem stycken. Det var två ålar i ytan sumpen, de var 890 mm samt 620 mm långa. De tre andra ålarna återfanns i mitten sumpen och de var 680 mm, 770 mm samt 860 mm långa.  Alla fem ålarna var pigga och vid god vigör. Nu hoppas man på att man kommer att  finna mer ål i fällorna i morgon.

You can leave a response, or trackback from own site.

0 thoughts on “Goda Nyheter

  1. Jonas says:

    kommer bli väldigt kul att följa utvecklingen med ålrören. Nu när de kan vara i bruk över hela ål utvandringen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *