Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Emån

Idag har Jonas skött ställningarna i Emån och jag har varit nere i Mörrum och radiomärkt smolt. I Mörrum hjälper vi till med ett försök att utvärdera en fångstanordning för smolt. Under föregående år har man haft dålig återfångst i fällan och man är därför osäker på fällans effektivitet. Med hjälp av radiomärkt fisk kan vi studera rörelsemönster i detalj och se hur fisken förflyttar sig i anslutning till fällan.

Hittills har vi radiomärkt sex laxsmolt varav tre märktes idag. Två utav de tidigare märkta smolten har redan passerat fällan och fortsätter röra sig nedströms. Försöket bedrivs i samarbete med Fiskeriverket, E.ON och Sveaskog.

Hasse m.fl. från Sveaskog var på plats idag och fotograferade lite när vi jobbade. Repotaget hittar ni här http://www.morrum.com/sv/Morrumsnews/2010/Telemetri/

Vittjning av fällan

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *