Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

Ytterligare ett havsnejonöga i Ryssjan idag och de är kanske nu de kommer. Så idag radiomärktes tre stycken havsnejonögon. Ett av de tre radiomärkta havsnejonögonen sättes ut ovan hering, de andra två sattes ut vid laxbron.
Ska bli mycket kul vid radiopejlingen i morgon, om den som sattes ut ovan herting har rusat iväg lika snabbt uppströms som den förra gjorde. Fast vem kan slå rekordet på 11 timmar till Vessigebro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *