Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Vi kommer att bygga ålkistor på olika ställen i Ätrans avrinningssystem,  för att kunna skatta den totala mängden ål som vandrar ut. Byggnationen kommer att ske under april och maj månad. Vi kommer att behöva intresserade som hjälper oss ideellt  med vittjning av dessa fällor under sommar och höst. Vid intresse ring Jonas Andersson  0761140173 eller Olle Calles 0701771144.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *