Posted by Olle Calles | Projekt Herting

I dag påbörjades de första försöken att fånga havsnejonöga nedströms Hertings kraftstation. Eftersom vi ännu inte vet vilken metod som är den effektivaste, så arbetar vi på bred front med ryssjor, tinor och mjärdar. Har du erfarenhet av detta, hör av dig till oss!

Olle, Jonas Lasse, Peter (SLU) & Stina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *