NoWPaS 2016

Posted by Daniel Nyqvist | Events

NoWPaS – the International Workshop for PhD and Post-Doctoral fellows on Salmo salar and Salmo trutta – will this year be organized at the INRS-CIRSA Field Station, Sacré-Coeur, Québec,Canada. The workshop will take place during 13th – 17th June 2016. The organizing committee writes:

nowpaslogo“Registration for the 2016 NoWPaS workshop is now open! For the first time since its creation, we are excited to bring the 12th NoWPaS workshop to Canada.

To register for NoWPaS 2016, please email gdauphin@unb.ca with your name, institution and tentative title before March 6th 2016.

The number of attendees at the NoWPaS 2016 workshop is limited, and registrations will be accepted on a ‘first come, first served’ basis.

Please disseminate this information to people/labs/research groups who may be interested.

Please find more information about NoWPaS in the attached flyer

 

Nowpas 2015 i Galway

Posted by Daniel Nyqvist | International

Under förra veckan veckan gick årets NoWPaS – the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids – av stapeln i Galway, Irland. 18 doktorander och post-docs från Europa och Nordamerika presenterade sin egen forskning och diskuterade under tre dagar forskning om Atlantlax och migrerande öring (med några inslag av röding). Presentationerna handlade om allt från migration, passage och efffekten av invasiva arter i älvarna till överlevnad, födoval och tillväxt till havs och telomerer, simförmåga och odlingseffekter. Keynotes var Paul KempPhilip McGinnity, Ian Flemming och Dorte Bekkevold. Några av Irlands vackra floder, en fisketurism-orienterad fiskodling och spektakulära landskap visades också upp under workshopen.

gustafssonNOWPAS

Stina Gustafsson, doktorand vid Karlstads Universitet, presenterar “Compensatory stocking of brown trout (Salmo trutta) in a freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) stream – A serach for suitable fish hosts.” Foto: Carole-Anne Gillis

 

NoWPaS 2015

Posted by Daniel Nyqvist | Events

nowpaslogoNoWPaS är en workshop för doktorander och post-docs som jobbar med Atlantlax och vandrande öring. Förra året organiserades workshopen på Långberget i Värmland. I år kommer NoWPaS att gå av stapeln i Galway, Irland  den 7-10 April.

Organiseringskommittéen meddelar:

“Registration for the 2015 NoWPaS workshop is now open. For the first time since its creation, we are excited to bring the 11th NoWPaS workshop to Ireland.

To register for NoWPaS 2015, please email nowpas2015@nowpas.eu with your name, institution and presentation title before 13th February 2015. The number of attendees at the NoWPaS 2015 workshop is limited, and registrations will be accepted on a ‘first come, first served’ basis.

Please disseminate this information to people/labs/research groups who may be interested.

Please find more information about NoWPaS in the attached flyer

NoWPaS 2014

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Under den här veckan har NoWPaS – the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids – genomförts på Långberget i Nordvärmland. 22 doktorander och 5 seniora forskare har presenterat och diskuterat sin forskning om lax, öring och någon enstaka röding. Presentationerna handlade om allt från migration, barriärer och åtgärder till populations genetik, telemerer, modellering och motionens betydelse för fiskens immunförsvar. Alla abstracts kan läsas på NowPas hemsida.

Keynotes var Eva Bergman (död ved och öring) och Olle Calles (nedströmspassage) från Karlstads Universitet samt Bror Jonsson (livshistoria och temperatur) och Kjetil Hindar (laxgenetik) från NINA, Norge. Under första dagen gjordes ett studiebesök till fiskfällan i Forshaga. I samband med detta pratade Johnny Norrgård, å Fortums vägnar, om smoltutsättningar och management, medan John Piccolo pratade om lax, livshistoria, ekosystem och Vänern.

NowPas2014

NoWPaS 2014 i Värmland

Posted by Daniel Nyqvist | Konferens
nowpaslogoNästa år organiserar doktorander från Karlstads Universitet och SLU workshopen NoWPaS i Värmland. Under tre dagar samlas doktorander och postdocs från stora delar av Atlantlaxens utbredningsområde för att presentera sin forskning och lära av varandra. Fyra seniora keynotes kommer också att prata på workshopen – Eva Bergman, Olle Calles, Bror Jonsson och Göran Spong . Vi ser fram emot en kunskapsintensiv och trevlig sammankomst på vår egen hemmaplan. Och ifall du är en ung forskare som jobbar med lax eller öring, glöm inte att anmäla dig och boka upp den 8-11 April 2014! Mer info nedan:
“2014 the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will be organized in Värmland, Sweden on 8th-11th April 2014.
 
In 2005 a network was established for PhD students and postdoctoral fellows within Salmo salar and Salmo trutta research. Today, NoWPaS is a global network with more than 100 members and eight workshops have been held with great success in Sweden (2006), Finland (2007), Denmark (2008), England (2009), Scotland (2010), France (2011), Norway (2012) and Wales (2013). The workshop gives the opportunity to PhD students and postdocs to present their work and learn from others. In addition, four keynote speakers will be present to share their knowledge and experience.
 
To register for NoWPaS 2014, please email nowpas2014@nowpas.eu with your name, institution and presentation title before 1st February 2014. The number of attendees at the NoWPaS 2014 workshop is limited, and registrations will be accepted on a ‘first come, first served’ basis.
 
Please find more information about NoWPaS in the attached flyer and at www.nowpas.eu/events.htm.  
 
Please disseminate this information to people/labs/research groups who may be interested.
 
 
Welcome to Värmland!”

Under NoWPaS-konferensen i Wales besökte vi en kompensationsodling vid River Cynrig, ett biflöde till River Usk. Här kompensationsodlas lax – men inte till det intilliggande vattendraget utan till River Taff vars utlopp till stor del blockeras av tidvattenbarriären i Cardiff. Fisk fångas vid barriären, men transporteras norrut där den kramas (alltså fås att ge ifrån sig ägg/mjölke) och odlas vid den här anläggningen. Kompensationsutsättningarna sker sedan i biflöden till River Taff.

Till skillnad mot hur det går till i Klarälven sätter de här ut de unga laxarna redan som parr (0+), när de bara är några centimeter stora. Enligt vår guide är det betydligt billigare än att hålla den till smoltifiering (fisken hålls ju i odligen en betydligt kortare tid) samtidigt som den odlade fisken tidigt tvingas överleva (och selektioneras) i en naturlig miljö. Lämpliga habitat, men som saknar lax, väljs ut som utsättningsplatser. Tillgänglighet är också en viktig faktor.

En intressant skillnad, från Sverige, är att de vid den här odlingen re-konditionerar kelt. Dock bara honor – hanarna (och de honor som ej re-konditioneras) transporteras efter kramningen tillbaka mot Cardiff och släpps ut nedströms tidvattenbarriären. Efter att en hona som ska re-konditioneras kramats placeras den i en bassäng, matas den och tillväxer till året efter då den återanvänds i det årets kramning. På detta sätt används samma individ som förälder under flera år. Det minskar uttaget av vilda föräldrar vilket lämnar fler fria fiskar som får leka naturligt i vattendragen. Dock väcker det ju frågor om den genetiska variationen hos de kompensationsodlade fiskarna. Ofta hör man ju om en strävan att använda många föräldrar vid kompensationsodling – för att den genetiska skillnaden mellan den odlade fisken och den vilda ska bli så liten som möjligt.

re-konditionerade kelt

Re-konditionering av kelt vid kompensationsodlingen

 

Under förra veckan var jag, Anna Hagelin, Stina Gustafsson och Anders Andersson på NoWPaS i mellersta Wales. NoWPaS är en workshop/konferens för doktorander som jobbar med Atlantlax  och vandrande öring. Veckan började med studiebesök. Först vid Cardiff Bay Barrage (som spärrar tidvattenrörelser i Cardiff bukten) och fiskvägen genom den. Vi fortsatte sedan förbi en kompensationsodling (där man bland annat re-konditionerade kelt) och ett kraftverk med anslutande fiskodling, fisksluss och fisktrappa. Under dag två och tre lyssnade vi på många intressanta föredrag om allt från telomer-längder hos lax i olika miljöer och epigenetik hos öringpopulationer till undersökningar av laxfiskars möjlighet att uppsöka kallvattenrefugier i vattendragen under varma sommardagar och undersökningar av Bäckrödingens kulvertpassager. Vi presenterade också vår egen forskning om Vänernnaturliga fiskvägar samt lekvandring och kelt i Klarälven. Däremellan träffade vi en massa trevliga doktorander och andra forskare från både Europa och Nordamerika.

nowpas

Studiebesök vid en fisksluss i River Rheidol

Läs mer om NoWPaS på hemsidan, separat fil om NoWPaS2012 och nedan det brev som skickats ut om mötet 2012:

This year is a special one! In 2012, the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will repeat its success from the first NoWPaS workshop ever held in 2005, returning to its origins in Trondheim, Norway!

In 2005 a new network was established for PhD and Post Doctoral students within Salmo salar and Salmo trutta research. Today, NoWPaS is a global network with more than 100 members and seven workshops have been held with great success in Sweden (2006), Finland (2007), Denmark (2008), England (2009), Scotland (2010) and France (2011). This Workshop gives the opportunity to PhD students and post-docs to present their work and in addition, 3-4 key-note speakers will be present to share their knowledge and experience.

Please find attached more information about NoWPaS, registration and abstract submission. Please disseminate this information to people/labs who may be interested.

Hope to see you all in Trondheim on March 22-25th to celebrate the homecoming event and have constructive discussions in a relaxed atmosphere!

The committee

Roser Casas-Mulet (roser.casas-mulet at ntnu.no)

Michael Puffer (michael.puffer at bio.ntnu.no)

Petra Rodewald (petra.rodewald at helsinki.fi)

Monica F. Solberg (monica.solberg at imr.no)

Ciar O’Toole (ciar.otoole at student.ucc.ie)