Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Vi har tidigare på bloggen skrivit om restaureringsprojektet i Penobscot river där en restoration trust, kraftbolag, naturvårdsorganisationer, delstatsregering, indian förvaltning och den federala staten samarbetar för att riva bort ett par vattenkraftverk och samtidigt öka kraftproduktionen på återstående.

Här följer ett inslag från CBS News om floden som “runs wild once more”…:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *