On Tuesday 28 September 2021, Herman Wanningen, a Ductch aquatic ecologist, entrepreneur specializing in fish migration and water management and founder of the World Fish Migration Foundation and initiator of Dam Removal Europe and Global Swimways, will give a seminar on dam removal as an ecological restoration measure of rivers which have been negatively impacted by the construction and operation of dams. The presentation will highlight how European river managers, inspired by a growing movement, are getting ready to restore rivers by removing dams.

The seminar starts at 13.15 and will be streamed live over Zoom. Contact Olle Calles (olle.calles@kau.se) to receive the zoom link to this seminar.

On Tuesday 11 February, Andrew Harbicht, RivEM postdoc, will give a seminar titled “NbNc ratios – a tool for fisheries biologists and conservationists; what can it tell us about dam removal”. The seminar starts at 13: 15 in room 5F416 at Karlstad University. Everyone who wants to are welcome to attend the seminar.

Andrew Harbicht at a river in Värmland, Sweden.

A crowdfunding platform has been initiated for dam removal projects across Europe, the site being hosted by WWF Netherlands.

In the past, thousands of dams have been used for hydropower throughout Europe. Many of these dams are not used anymore, and instead create barriers for migrating species and thus inhibit ecosystem connectivity. This affects both migrating fish that cannot reach their spawning and feeding grounds, but also other animals that depend on the fish, such as fish-eating birds and mammals. The aim with the Dam Removal Crowdfunding Platform is to raise financial support to remove old dams in Europe that currently are not in use, so that flee-flowing river ecosystems can be restored.

Read more about the Dam Removal Crowdfunding Platform here, and feel free to communicate the platform throughout your networks!

Karlstad University, Hudiksvall municipality, the county board in Gävleborg and Dam Removal Europe are arranging an international seminar on dam removal in Hudiksvall, Sweden, 24-26 September 2018. The aim of Dam Removal Europe is to restore European rivers by removing dams, and in that way ensure the preservation of free-flowing rivers full of fish.

Several different aspects of dam removal will be discussed during the three-day seminar, such as effects of dams on migratory fish and whole ecosystems, social issues, hydro-industry perspectives and existing policies. The seminar will also include presentations of case studies and a visit to dam removal sites.

Read more and register for the seminar here!

Film: Många bäckar små

Posted by Daniel Nyqvist | Dam removal

Sportfiskarna presenterar tillsammans med Freewater Pictures filmen “Många bäckar små”, om det rinnande vattnets naturvärden och dammutrivningsprojekt i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Se filmen här:

YouTube Preview Image

Jessica Dolk märker i filmen öring med radiosändare. Det är en del av NRRVs studier på vandrande fisks beteende i Nianån, efter dammutrivning. Läs mer om dessa studier här. Undersökningen av fiskvandring i Nianån är en del av en större studie på ekologiska effekter av dammutrivning i området. 

Dammutrivning i Nianån

Posted by Daniel Nyqvist | Dam removal

NRRV bedriver just nu flera studier av ekologiska effekter av dammutrivningar. I en studie undersöks ekologin i Gnarpån och Nianån (båda i Hälsingland) före och efter utrivningen av flera dammar. En mängd lokaler undersöks före och efter dammutrivningarna, både i de aktuella vattendragen och i opåverkade kontroller (Åtjärnsbäcken). Lokaler elfiskas för att studera förändringar i fisksamhället, bottenfauna provtas, vattenhastigheter, vattenkemi och bottensubstrat mäts in och landväxter inventeras. Dessutom har gruppen tagit vävnadsprover av fisk, flodpärlmussla, alger, terrestra växter, spindlar och akvatiska invertebrater för att undersöka förändringar i älvnärvaron av marina (eller bräkta) näringsämnen på olika platser i näringsväven.

Förra veckan revs dammen vid Sofieholms kraftverk i Nianån. Jessica Dolk är fältassistent i projektet och rapporterar om dammrivningen:

“Runt lunchtid torsdagen den 24/8 tog grävmaskinen sin första ansträngning för att avveckla Sofieholms kraftverk som utgjort ett vandringshinder i Nianån sedan 1909. Efter att smidigt tuggat sig igenom tuben var det dags att riva ut den gamla dammen. Många hade samlats för att följa händelseförloppet, både lokalbefolkning och sportfiskare, samt media.

Innan man rev dammen och släppte på vattnet elfiskades den gamla torrfåran (som nu blir huvudfåran) och fåran nedanför kraftverket för att sumpa fisken för att sedan släppa tillbaka den. SVTs Mitt i naturen fanns på plats, så också Sportfiskarna som följde utrivningen med kameror, både från land och från luften med en drönare. Detta för att göra en film om avvecklingen av det gamla kraftverket

Nianån hyser stora biologiska värden och genom utrivning och återställning gynnas b la havsöring, flodnejonöga, sik och andra vandrande arter, samt stationära organismer. Projektet med avvecklingen som nu alltså står klart ger havsöringen tillgång till tusentals kvadratmeter lekbottnar.

I och med avvecklingen kommer även ett tre hektar stort naturreservat att bildas.”

Dammen vid Sofieholms kraftverk i Nianån rivs.


En spindel av släktet Dolmedes, funnen under provtagningarna.


Denis Lefage och Rachel Bowes provtar evertebrater.

A postdoc position in the ecology of river restoration is open for applications at Karlstad University: “The main duty of the position is to conduct research on the effects of dam removal and the installation of fish-friendly turbines on river connectivity and ecology. Intact river connectivity is essential for many organisms in running water, and especially so for organisms that move between different habitats to complete their life cycle, such as many migratory fish species. Many rivers are modified by dams such as hydroelectric power plants. Dams disconnect river stretches and habitats, thereby reducing dispersal and migration possibilities for fish, benthos, and plants, with negative effects on individuals, populations, and communities. The post-doctoral candidate will be expected to evaluate the effects of complete dam removal and installation of fish-friendly turbines as measures to improve connectivity in rivers.“. The deadline for applying is February 28. Read the full announcement here:

Post-doctoral Research Fellow in Ecology of River Restoration: Dam Removal and fish-friendly Turbine

As advertised previously, NRRV at Karlstad University, also has two additional openings for full-time post-doctoral research fellows and one opening for a PhD-student (deadline February 10). Read full announcements for these positions here:

Post-doctoral Research Fellow in Aquatic-Terrestrial Linkages

Post-doctoral Research Fellow in Ecology of River Connectivity.

PhD position in Global climate change and winter ecology

Dam Removal Europe in León

Posted by Daniel Nyqvist | International

Last week a Dam Removal Europe workshop was organized in León, Spain. Dan Removal Europe partners gathered managers, conservation organizations, and researchers to discuss experiences and future work on dam removal. From Karlstad University Olle Calles presented on dam removal projects in Örebro county, Mörrumsån, Nianån and Gnarpsån. Lissie de Groot, an Erasmus trainee at Karlstad University and World Fish Migration Foundation, presented her ongoing work on developing a GIS-tool for dam removals in Europe. Other presentation spanned from dam removal in the local Duero basin to large removal projects in the Penobscot River, USA, with interesting presentations also from England, Finland, France and other parts of Spain. PDF:s from most presentations can be downloaded here.

damremoval

A small dam was actually being removed during the workshop’s field trip.

The Duero Basin Authority has produced a short film about fish migration, dam passage, and river restoration i Spain. It is available online (with subtitles) here.

The Seattle Times har publicerat en snygg, delvis interaktiv, berättelse om de ekologisk effekterna av dammutrivningen i Elwha River, Washington, USA. Naturligtvis handlar artikeln om ökningen av flera av älvens laxbestånd. Men där finns också effekter på tillgången på död ved och och habitat för vatteninsekter, effekter på gnagare och fåglar liksom förändringar i sammansättningen av havsstrandens flora och fauna. Historien sträcker sig från älvens övre del och ut i havet. Läs den här.

elwah2

Mynningen till Elwah River efter damutrivningen. Foto från the Seattle Times artikel “Elwha: Roaring back to life”

Elwha River, Washington, USA öppnades nyligen upp för vandrande fisk då två stora dammar togs bort efter att ha blockerat älven i ungefär ett sekel. På ESRI Story Map presenteras en del av historien om dammarna, människorna och laxen grafiskt. Snyggt, lättsmält och informativt. Se berättelsen här: ESRI Story Map – A River Reborn

Elwha River efter restaurering. Foto av Getty Images (länkad via storymaps.esri.com)