Vi har tidigare på bloggen skrivit om restaureringsprojektet i Penobscot river där en restoration trust, kraftbolag, naturvårdsorganisationer, delstatsregering, indian förvaltning och den federala staten samarbetar för att riva bort ett par vattenkraftverk och samtidigt öka kraftproduktionen på återstående.

Här följer ett inslag från CBS News om floden som “runs wild once more”…:

Damm-rivningar i Penobscot River

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Det pågår ett ambitiöst restaureringsprojekt i Penobscot River på amerikanska östkusten. I ett samarbete som inkluderar Penobscot River Restoration Trust, kraftbolag, naturvårdsorganisationer, delstatsregering, indian förvaltning och den federala staten har man beslutat att riva bort två vattenkraftverk och bygga en rejäl fiskväg på ett tredje. Detta för att förbättra vandringsmöjligheterna för 10 anadroma fiskar samt ål. Trots rivningarna förväntas man bibehålla eller till och med öka elproduktionen. Man förväntar sig starkare fisk populationer, mer ursprungliga, motståndskraftiga, ekosystem, renare vatten samt ett rikare fågel- och landdjurliv. Dessutom tror man att ekosystem-vinsterna med projektet ska sprida sig från floden ut i estuariet och det omgivande havsområdet (Gulf of Maine). Allt detta bör leda till till ökade möjligheter ,både att uppleva naturen och tjäna pengar,  för bofasta och besökare runt floden.

 

Läs mer på projektets hemsida: www.penobscotriver.org

I Columbia River-systemet har en domstol för tredje gången underkänt statens planer på vattenkraftsförvaltning. Detta för att den inte tillräckligt garanterar laxens vandringsmöjligheter och tillgång till lämpligt habitat. För 2013 fodras mera spillvatten medan en ny plan för åtgärder under 2014-18 ska lämnas in för bedömning.

Läs mer på Oregon LiveFederal judge shoots down plan for Columbia River Basin dams and salmon for third time.

 

20130125 - Bonneville - Columbia River