Posted by olle.calles@gmail.com | Konferens

Dag två på Ål 2013 behandlade främst ålen och samhället; på talarlistan fanns bland annat Naturskyddsföreningen, ålfiskare och flertalet politiker. Åsikterna var spridda och man kan säga att organisationsgruppens mål med heltäckande föreläsningar väl uppfylldes! Broschyren “Ålens framtid – att bruka eller förbruka ekosystemtjänster. 20 röster om hotet mot ålen” från Biosfärskontoret Kristianstads Vattenrike (2012) delades ut under dagen. Där finner man flertalet av dagens talare och deras olika åsikter i en sammanfattad form.

Dagens talare knöt även an till andra delen av konferensens titel; ålens fortlevnad & rent vatten. Det har uppmärksammats förändringar i Hanöbukten; utebliven fiskfångst, fågeldöd, skum på vattenytan, mer sydostliga vindar, skador på säl m.m. Man tror att detta kan bero på sämre vattenkvalitet och Jennie Larsson från WSP berättade mer om Hanöbuktsprojektet som ska analysera orsakerna bakom miljöproblemen.

Vi två studenter vill tacka för en väl genomförd konferens med många intressanta föreläsningar, gott bemötande och trevliga diskussioner!

Nu är dessutom tekniken med oss och vi kan bidra med lite bilder från de två dagarna i Åhus!

12

3

5

42

 

/ Sandra & Tina

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *