Ålen och samhället

Posted by olle.calles@gmail.com | Konferens

Dag två på Ål 2013 behandlade främst ålen och samhället; på talarlistan fanns bland annat Naturskyddsföreningen, ålfiskare och flertalet politiker. Åsikterna var spridda och man kan säga att organisationsgruppens mål med heltäckande föreläsningar väl uppfylldes! Broschyren “Ålens framtid – att bruka eller förbruka ekosystemtjänster. 20 röster om hotet mot ålen” från Biosfärskontoret Kristianstads Vattenrike (2012) delades ut under dagen. Där finner man flertalet av dagens talare och deras olika åsikter i en sammanfattad form.

Dagens talare knöt även an till andra delen av konferensens titel; ålens fortlevnad & rent vatten. Det har uppmärksammats förändringar i Hanöbukten; utebliven fiskfångst, fågeldöd, skum på vattenytan, mer sydostliga vindar, skador på säl m.m. Man tror att detta kan bero på sämre vattenkvalitet och Jennie Larsson från WSP berättade mer om Hanöbuktsprojektet som ska analysera orsakerna bakom miljöproblemen.

Vi två studenter vill tacka för en väl genomförd konferens med många intressanta föreläsningar, gott bemötande och trevliga diskussioner!

Nu är dessutom tekniken med oss och vi kan bidra med lite bilder från de två dagarna i Åhus!

12

3

5

42

 

/ Sandra & Tina

Ål2013 inleddes just av Claes Bergkvist, ordförande Ålakademin, som pratar om “Vad har hänt sedan ålseminariet ÅL2010?”. Själv missar jag det hela till följd av sjuka barn och önskar ett speciellt lycka till, till de som får slita extra mycket till följd av det. Studenterna Sandra Nordquist och Tina Petersson som tillsammans med Simon Karlsson representerar NRRV på minimässan. Johan Tielman som kastar sig in och tar över min presentation.

Ser fram emot inlägg med foton från Sandra, Tina och Simon!

//OLLE

 

al2013_inv_ok

Vi önskar er alla en god fortsättning på det nya året och tackar för allt som hänt under 2010. En höjdpunkt från 2010 med ålaögon sett var Ålseminariet i Åhus som nu dessutom finns att beskåda i form av en film av Sydkustens Fiskeområde! Klicka nedan och ta en titt.

YouTube Preview Image