Posted by Olle Calles | Nyheter

Denna vecka sker intervjuer och provföreläsningar av de tre personer som är aktuella för tjänsten somprofessor i sötvattensekologi. Temat för föreläsningarna är “Predationens betydelse i rinnande vatten”. Vi återkommer i frågan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *