Posted by Olle Calles | Nyheter

Paul Hart från Leicester, UK, har återvänt hem och rapporterar om sin kalla vistelse i Karlstad i ett nyhetsbrev från the Fisheries Society of the British Isles. Läs brevet här: 52426_FSBI_WINTER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *