Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Då var det dags för veckans Ål-o-meter. Under veckan som gått har vi lyckats med bedriften att fånga 35 stycken blankålar och 10 stycken ålyngel. Ålynglen har börjat minska och med tanke på årstiden, är inte det så konstigt. Lite hopp finns dock fortfarande, då vi installerade en ny ålyngel ledare vid ätraforsdammen idag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *