Ål i mängder

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Regnet i slutet av förra veckan gjorde sitt. De sista tre dagarna har det varit en hel del ål i de flesta fällorna, hur många kommer i slutet av veckan i ål-o-metern. Även ynglen fortsätter även om det går på varannan dags basis för tillfället. Vi har två mål denna vecka, att spränga två gränser gällande antalet fångade individer. Den ena är mycket nära. Regnet gjorde dock att en kabelvinda blev dränkt och att jordfelsbrytaren löste ut. Byte av kabelvinda, upp med sista buren ..vips..så blev det ännu en vända ner till Laxbron.

Ål-o-meter

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Under veckan som gått har vi fått mängder med ål. Som nämnts tidigare är det fällan i Östra frölunda som fångar så mycket ål. Allt beror på att en av sjöarna som ligger uppströms fällan har varit stäng och nu när det har regnat, var man tvungen att öppna luckorna vid utloppet av sjön. Det verkar som det var mängder av ålar som bara stod där och väntade på att kunna simma ut mot havet. Det är något som man borde tänka på kommande år, att man öppnar luckorna så att ålen kan simma ut.

It aint over…

Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

…förrän den feta damen sjunger!

De flesta ålfisken är på nedgång, men… vi fick just följande rapport från Mölneby gård, Östra Frölunda:

“De senaste fem dagarna har det kommit 112 ålar, varav 52 i dag måndag.”…

Vad ska man säga?!!

Lördag

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Igår var det en del som skulle göras, ålyngelledaren som vi satte upp i onsdags var vi tvungna att flytta på. Det berodde på att, när de släpper vatten från luckorna i dammen i ätrafors, stiger vatten såpass  mycket att det fanns risk för att den skulle spolas med. Igår flyttade vi på ålyngelledare och den sitter nu en bra bit högre upp, Nu återstår bara att fixa till det med vattenförsörjningen till ledaren. Det får bli lördagens huvudbry, att lösa det.

Idag kommer  Flo och två andra från Tyskland. De ska under lördagen och söndagen montera upp en hel väderstation. Flo kommer att sedan att vara kvar här hos oss i Ätrafors till sista oktober.

Ål-O-Meter

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Då var det dags för veckans Ål-o-meter. Under veckan som gått har vi lyckats med bedriften att fånga 35 stycken blankålar och 10 stycken ålyngel. Ålynglen har börjat minska och med tanke på årstiden, är inte det så konstigt. Lite hopp finns dock fortfarande, då vi installerade en ny ålyngel ledare vid ätraforsdammen idag.

Veckan som gått

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Under veckan som gått har det varit en hel del besök och det har hänt en del. Det hela började med att vi fick i gång fällan i Forsa förra veckan och vid kollen i tisdags hade det kommit fem stycken ålar. Tack än en gång till Börje som hjälper oss att sköta fällan när inte vi kan vara där.

Nu till besöken, Flo från Tyskland kom besök med sin flickvän Diane.  Flo kommer göra en del av sitt arbete tillsammans med oss i Ätran. Flo kommer tillbaka den 18 september och kommer vara här tills projektet är klart.

Vidare under torsdagen fick vi besök av en mycket trevlig herre, Lars Krögerström från vetenskapsjournalisterna.  Han skulle görs ett reportage om vad vi gör inom ålprojektet. Lars åkte med underdagen och fotograferade och dokumenterade vad vi gjorde.

Inte nog med att vi hade finbesök av Flo, Diane och Lars Krögerström. I måndags fick vi ytterligare ett celebert besök från Tyskland, ingen mindre än Ulrich Dumont kom på besök för att kika på hur galleråtgärden i ätrafors intagskanal fungerar.

Igår gjorde Länsstyrelsen provfiske i ätran, det innebar att det var mintappning vid kraftstationen vid ätrafors och herting. Laxen som var på väg upp för lek vid laxtrappan, backade nedåt mot laxbron och på mindre än 10 minuter nappade två laxar på fiskarnas beten (Mats och Ulf). Vi råkade vara på plats för att släppa ål vid laxbron och lyckades få de båda drillningarna på film.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Ål-O-Meter

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Då var det dags för veckans Ål-o-meter. Under veckan som varit har vi fått en hel del ål i våra fällor. Vi har fångat 46 blankålar och 56 ålyngel. Nedan är summan av alla blankålar och ålyngel

Ålkista Vid forsakvarn

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu är Ålkistan (wolftrap) klar och vi satte i gång den under dagen idag. Börje som sköter luckorna vid dammen i forsa, lovade att han skulle vittja åt oss. Ett mycket stort tack till Börje som ställer upp, även ett stort tack till Köinge lantmän  för ett trevligt bemötande och som snabbt och smidigt fick hem våra sumpar.

YouTube Preview Image

Vi introducerar nu ål-o-metern som ska hålla koll på hur många blankålar som räddats och fått skjuts förbi alla kraftverk till laxbron i Falkenberg och hur många ålyngel som på egen hand tagit sig upp i Ätran. Ålyngelvandringen har kommit i gång ganska bra, medan vandringstoppen för blankål väntas komma under stormarna i höst. Återstår att lägga till statistiken från Kristers arbete med ålyngelledaren vid Herting.

I dag kom vårt vetenskapliga artikel på ålens passageproblem i Ätran ut på tidsskriften Freshwater biologys hemsida. I artikeln utgör den fångstdata vi fått ta del av från Möllers i Nydala en mycket viktig del. Ni kan läsa abstract (sammanfattning) om du klickar här och vill ni ha en kopia på hela artikeln får ni kontakta mig olle.calles snabel-a kau.se

Stora tack till…

… Möllers i Nydala för värdefull information om ålfångsternas utveckling under femtio år!

… alla som hjälpt oss att få tag på studieålar: Lennströms i Östra Frölunda, Anderssons vid Skärshultsbäcken, Jacobsons i Vessigebro och Möllers i Nydala!