Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

I dag startar vi bloggen för ålprojekt Ätran. Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet, E.ON vattenkraft i Sverige AB, Falkenbergs kommun och Fiskeriverket. Presentationer av projektet finns på de olika sidorna ovan, men det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om ålen inom Ätrans avrinningsområde för att sedan kunna använda denna kunskap till att verka för ålens bevarande.

Era bidrag i form av information och kanske ett handtag är grunden för hela projektet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *