I dag har det snickrats intensivt på en ålkista i Östra Frölunda (Mölneby Gård) för att utreda hur mycket ål som kommer från det stora sjösystemet Kalvsjön/Fegen. Den stora frågan för dagen är hur man bäst bygger en botten i sumprännan för ålen… bräda, halvt avloppsrör eller nått annat? Vi hoppas det blir klart i morgon!

//Olle, Jonas, Lasse och Karl-Magnus

Pressmeddelande

Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Ålen i Ätran kartläggs – information från allmänheten efterlyses

I ett unikt samarbete mellan E.ON, Falkenbergs kommun och Karlstads universitet kartläggs ålbeståndet i hela Ätran för första gången. Syftet är att skaffa kunskap om var ålen växer upp och vilka vägar den väljer när den vandrar upp och ner i vattendraget så att lämpliga åtgärder kan vidtas och fler vuxna ålar når havet.

– Vi är väldigt angelägna om att ta del av den kunskap som finns lokalt, säger projektledare Olle Calles på universitetet i Karlstad. Såväl historiska som nyare uppgifter om fångstplatser, ålförekomster eller utplanteringar är värdefull information som vi behöver. Vi är också i behov av människor som är intresserade av att hjälpa till, till exempel med tillsyn av fällor eller på annat sätt.

ALLA ni som sitter på ålkunskap och kanske en strategiskt placerad fälla!? Hör av er till oss om ni kan tänka er att bidra på något sätt!

Läs pressmeddelandet i dess helhet på Karlstads universitets hemsida, klicka här!

Start Hertingbloggen!

Posted by Olle Calles | Nyheter

Nu startar vi dessa sidor som ska hålla er uppdaterade av vad som händer inom förstudien och senare uppföljningen av åtgärden vid Hertings kraftstation. Hör gärna av er om ni har frågor, tips, klagomål eller vad det nu kan vara? Fångat en märkt fisk? Tveka inte att rapportera nummer och fångstplats till oss! Foton varmt välkomna.
MVH
Olle, Jonas och Lars

I dag startar vi bloggen för ålprojekt Ätran. Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet, E.ON vattenkraft i Sverige AB, Falkenbergs kommun och Fiskeriverket. Presentationer av projektet finns på de olika sidorna ovan, men det övergripande syftet med studien är att öka kunskapen om ålen inom Ätrans avrinningsområde för att sedan kunna använda denna kunskap till att verka för ålens bevarande.

Era bidrag i form av information och kanske ett handtag är grunden för hela projektet!