Last week I visited Murcia and a fish migration project in the Segura River. The Segura River is one of Europe’s most regulated rivers with a multitude of dams and water abstractions (for agriculture in hot but dry conditions) as well as interbasin transfer of water. It also receives a heavy nutrient load and many exotic species have invaded its waters. During later years, water quality has improved and, as part of the LIFE project Segura Riverlink, improving longitudinal connectivity for local fish species is now on the agenda. Several fishways have been or will be constructed, both vertical slot fishways and naturelike fishways, and at least one migration obstacle has been permanently removed. The target species for the efforts is the Andalusian barbel (Luciobarbus sclateri), a fish that typically migrates within the river system. Read more about the project in this LIFE-folder.

barbo

Andalusian barbel (Luciobarbus sclateri)

segura

A newly constructed naturelike fishway in the Segura River.

Segura1

A vertical slot fishway in the Segura River.

Segura3

Fishway, migration obstacle, river and dry surroundings.

Under förra veckan deltog undertecknad i en workshop tillsammans med det spanska Life projektet Segura Riverlink i Groningen, Nederländerna.

Segura är en flod i södra Spanien som mynnar i Medelhavet vid staden Murcia. Dessförinnan har den hunnit rinna genom ett av europas mest produktiva jordbruksområden till vilket vatten avleds från (lagstiftat minimiflöde vid mynningen till havet är 0 liter!) och från vilket bekämpningsmedel och näring tillförs floden. I floden finns en mängd dammar och sedan vattenkvaliteten förbättrats avsevärt under det senaste årtiondet kollar nu Life projektet Segura Riverlink på hur de ska förbättra möjligheterna för vandrande fisk. Den vandrande fisken är framförallt sötvattenslevande Barbo gitano (Luciobarbus sclateri), men potentiellt även ål.

Under workshopen, som pågick under två dagar, berättade nederländska fiskvandringsexperter och förvaltare om deras forskning, förvaltning och passage-lösningar. Vi besökte även en mängd fiskvägar runt om i området, allt från naturliga fiskvägar och fiskslussar i inlandet där id och andra cyprinider vandrar förbi till ålyngelledare och tidvattensslussar vid kusten. Själv höll jag ett föredrag om en del av NRRV:s forskning och erfarenheter inom “Research on fish migration in regulated rivers” och Pau Fernandez Garido, från Wanningen Water Consult, berättade om damm-rivningar i New England, USA.

fisksluss

En vattenreglerande barriär i Nederländerna. Till vänster i bild finns en fisk-sluss. Fisken lockas in i slussen genom att vatten flödar genom den. Efter en period stängs luckan nedströms nästan helt (det behövs fortfarande flöde i slussen så att fisken vet vad som är uppströms och nedströms) medan uppströmsluckan står helt öppen. Fisken simmar då ut på uppströmssidan. Test med PIT-tagmärkt fisk har visat att flera olika cyprinid-arter använder slussen.

SeguraTwitter

Workshopens deltagare. Foto från FishMigration på Twitter.