I Kongofloden verkar kraftiga strömmar och stora djuphålor utgöra så effektiva barriärer för en del fiskarters rörelser att individer på motstående bankar sällan blandar sig med varandra och därför tillhör skilda populationer. I det långa loppet kan denna isolering vara en bidragande orsak till den stora artikedomen i floden – populationer som inte blandar sig utvecklas till skilda arter. Här är en kort film om forskning på artbildning och strömförhållanden i Kongofloden:

För några månader sedan gjorde vi djup- och strömmätningar vid Edsforsens kraftverk i Klarälven. Inte för att undersöka möjliga lokala artbildningar men väl för att se vilken ström-miljö laxen möter på sin nedströmsvandring.

Och när vi ändå pratar om Kongofloden verkar ett mega-damm projekt vara under utveckling där.

Under den senaste veckan har Paolo Vezza och Claudio Comoglio från Politecnico di Torino (Italien) varit på besökt för att hjälpa till att kartlägga vattenrörelserna vid Edsforsens kraftverk. Efter flera dagars förberedelser kunde mätningar genomföras både säkert och korrekt. ADCP:n (Acoustic Doppler Current Profiler) monterades på en nivåflexibel ram i båtens för och en flytande säkerhetslina med bojar säkrade spilluckor och turbinintag. ADCP:n mäter vattenhastighetens hela vägen ner till botten, så det finns lite information att analysera. Vid mätningstillfället gick drygt 200 kubikmeter/sekund förbi kraftverket.