I höstas arrangerades FishBase Symposium 2014: Fiskarnas gener på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Flera intressanta föredrag på temat fiskar och genetik gavs. Nu finns de flesta av dessa föredrag tillgängliga online på youtube:

Intressant för kalla vinterkvällar!

Igår arrangerades FishBase Symposium 2014: Fiskarnas gener på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Flera intressanta föredrag på temat fiskar och genetik gavs. En liten delegation doktorander från NRRV var där och lyssnade.

Fransesc Piferrer från Institute of Marine Sciences, Barcelona, pratade om  “Genetic and environmental components of fish sex determination and differentiation”  – ett föredrag om hur gener och miljöfaktorer, hos en del arter, samverkar för att avgöra om fisken utvecklas till hona eller hane. Krista B. Oke, från McGill University pratade om genmodiferad lax (modifierad för högre tillväxt och kyltålighet) och möjligheterna för denna att sprida sina främmande gener till vilda populationer via hybridisering med öring. Thomas Near, från Yale University, presenterade sin forskning i fylogeni och hur nya gentekniska metoder ger ökad klarhet i släktskap och grupperingar hos strålfeniga fiskar. På eftermiddagen presenterade Philip Francis Thomsen, University of Copenhagen, om möjligheterna att använda DNA spritt i vattenmassan (eDNA) för att både artbestämma och uppskatta tätheter av fiskar, och andra organismer, i och runt vattnet. Dessutom presenterade Matthias Gieger (FREDIE, DNA-barcoding), Hannu Mäkinen (adaptive genetic markers) och Mats Grahn (genomic markers, AFLP).

Dessutom gavs möjlighet till flera interssanta och trevliga möten i pauserna mellan föredragen.

20141020_105412

Krista B. Oke, från McGill University presenterar sin forskning om genmanipulerad lax och möjligheterna för denna att hybridisera med öring. På bilden syns också en GMO-lax tillsammans med en jämngammal icke-genmodiferad släkting.

 

LNS-möte i Amsterdam

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Herting

Den 23-24 oktober hölls ett LNS (Living North Sea) möte på Waternets kontor i Amsterdam. LNS samlar representanter från de länder som gränsar till Nordsjön för att dela kunskap och identifiera kunskapsbrister för att tillsammans på ett effektivt sätt kunna vidta åtgärder för att rädda flera av våra gemensamma vandringsfiskar.

Representanter från Sverige var Ingemar Alenäs och Margareta Gunnarsson från Falkenbergs kommun och Stina Gustafsson, doktorand från Karlstads universitet.

Under de två dagarna redovisades vilka framsteg som gjorts inom de olika områdena:

Genetik
Vattenkraft
Vattenkvalitet och restaurering
Spårning och utbredning
Tidvattenbarriärer och pumpstationer

sedan det senaste mötet och man diskuterade hur projekten skulle fortskrida och hur information skulle insamlas och spridas.

Extra fokus låg på användning och förbättring av LNS hemsida, eftersom denna ansågs vara en av de främsta plattformerna för kunskapsspridning både till allmänheten och mellan medlemmar inom LNS-gruppen.

Problematiken med pumpstationer fick även extra uppmärksamhet eftersom dessa är några av de främsta vandringshindren i Nederländerna.

Bild 1) Information om pumpstationernas påverkan på fisk

Bild 2) Utsikt från Waternets kontor