FITFISH: Fish swimming course

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Under den senaste veckan har jag och Stina Gustafsson deltagit i en ”Fish swimming”-kurs i Leiden, Nederländerna. Kursen är en del av COST-ACTION FITFISH och bestod av föreläsningar och studiebesök.

Simon MacKenzie från University of Sterling, pratade om “fish personality” – om olika personlighetstyper av fisk och hur detta påverkar vad och hur fisken reagerar, där personligheten går igen i allt från beteende till genuttryck med inverkan på både aquakultur och ekologi. Hans Slabbekoorn,Leiden University presenterade rön och forskning om fisk och ljud. Ett intressant föredrag som pekade ut hur en del fiskar kommunicerar med ljud, hur fiskar kan reagera på ljud och möjliga effekter av alla antropogena ljud i både hav och sötvatten. Christian Tudorache, Leiden University och Arjan Palstra, IMARES presenterade och demonstrerade olika typer av fish swimming forskning – fiskars simförmåga under olika förhållanden (vattenhastigheter, temperatur osv) i swim-chambers (löpband för fisk…) och rännor. Christiaan Henkel, University of Leiden, pratade om genomics och fisk  med fokus på principer, metoder och exempel. Jeroen Huisman (Van Hall Larenstein Applied Sciences University), Erwin Winter (IMARES) och Radu Suciu presenterade en mängd exempel på fiskvandring – från id och ål till torsk och stör, från åar till hav och från Volga till Nordsjön.

Kursdeltagarna kom från många olika inriktningar av fiskbiologen – fysiologi, akvakultur, fiskeri, ekologi, migration och passage – och från åtta europeiska länder. En mängd intressanta och givande diskussioner förekom naturligtvis under lediga stunder.

Just nu analyserar jag telemetri-data från studien av smoltvandringen i Huntington-Winooski River i Vermont, USA som genomfördes i våras. Parallelt med migrationsstudien undersökte US Fish and Wildlife Service, tillsammans med Stephen McCormick, smolt-fysiologi och dess samband med fiskens uppväxtmiljö (odlingsmiljö) och vandringsbenägenhet. Blodprov och gälprov togs för att undersöka hormonhalter och nivåer av Na+/K+-ATPase (ett enzym som är viktig för fiskens saltregleringen, och ofta använt som ett mått på smoltifieringsgrad). De tog även prover av olfactory rosettes, som kan ha en viktig roll i fiskens imrpinting (möjlighet att hitta tillbaka till samma flod). De ämnar undersöka vilka gener som transkriberas i relation till tiden för smolt-vandringen, smoltifieringsgrad och odlingsmiljö. Vi ser fram emot resultaten.

Physio1

Blodprovtagning

Physio2

Gälprovtagning

Physio3

William Ardren, US Fish and Wildlife Service, provtar olfactory rosettes i fält.