…snart genom Alsters kraftstation igen! I och med ökande vattenföring är det även högaktuellt att börja studera ålens vandring igen. Nya rapporter om fångster kommer inom kort och i augusti hoppas vi även komma i gång med telemetristudier på ålen i Alsterälven.

Det låga flödet gör att kraftverket kommer stå still tills det kommer mer regn och mer vatten i älven. Det blir således en välbehövlig semester för alla inblandade och vi ber att få återkomma. Stort tack till Britt-Marie, Linda och Jonas som alla bidragit till att hålla studien i gång.

Fångstdatan är uppdaterad och den talar sitt tydliga språk… än så länge har vi tydligt fler ålar i bottenröret, medan alla andra arter främst hamnat i ytröret. Vi får se om den väntade åltoppen i höst visar på samma sak?

Trevlig sommar!

Det är ganska lugnt med fångsterna nu, men fortfarande en del gös och en ål i bottenröret. Jag välkomnar Linda till projektet med flygande start i dag! Linda kommer hjälpa till med skötsel av ålrören och fällorna under sommaren.

Sedan rören rensats av den tappra Britt-Marie har vi fått bra data på vilka rör ålen föredrar. Än så länge ser vi en preferens för bottenröret, medan de andra arterna oftast påträffas i ytröret! I synnerhet gösvandringen är fortfarande i full gång och de rasar in i ytröret. Tyvärr dyker de upp en och annan på gallret också, men med tanke på att rören främst var tänkta att fungera för ål är vi mycket glada över att så många andra arter hittar en alternativ väg förbi kraftverket. Titta på den senaste fångststatistiken.

Lycka till på Länsstyrelsen i sommar Britt-Marie och tack för en grym insats under våren!

//Olle & Stina

Reportage om Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

För den som är extra sugen på mer information om Alster och vattenkraftverket, så är Ulf Levin med i ett reportage i Svensk Vattenkraft. I artikeln tar Ulf upp hur han har byggt intagskanalen och hur han har byggt ålrören för att öka vandringsmöjligheterna för främst ål. Det vi ser idag är att även annan fisk också använder dessa rör, vilket är toppen. Klicka vidare på länken nedan för att läsa hela artikeln, mycket nöje!

Fångstdata…

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

…kommer nu visas på egen sida där vi löpande uppdaterar resultaten för fångst i de tre rören. Klicka dig dit i menyn ovan!

Ål i Alster

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Idag hade vi säsongens första ål i ytröret. Den var 720mm lång och det var en pigg rackare. Den var dock inte så sugen på att bli fotad, men vi gjorde ett tappert försök till att få några bilder på den. Nedan visas kort på sumparna. Längst till vänster i bilden ser man ytröret med sump, vilket har sitt  flöde från ytan i intagskanalen. Sumpen i mitten har sitt flöde från mittenröret i intagskanalen samt sumpen längst till höger på bilden är bottenröret vilket har sitt flöde från botten i intagskanalen.