Namn, Titel, Expertis

 • Larry Greenberg, Professor, Fiskekologi, vattenreglering
 • Eva Bergman, Professor, Limnologi, fiskekologi
 • Anders Nilsson, Professor
 • Jostein Skurdal, Adj. Professor, Tillämpad sötvattensekologi
 • Bror Jonsson, Gästprofessor
 • Björn Arvidsson, Lektor, Beteende-/musselekologi
 • Raimo Neergaard, Lektor, Beteende ekolog
 • Olle Calles, Docent, Tillämpad fiskekologi, åtgärder i reglerade vattendrag
 • Martin Österling, Lektor, Hotade arter & musselekologi
 • John Piccolo, Docent, Fiskekologi & beteendeekologi
 • Stina Gustafsson, Doktorand, Restaureringsekologi i reglerade vattendrag
 • Johnny Norrgård, Doktorand, fiskekologi
 • Johan Watz, Doktorand, fiskekologi
 • Åsa Enefalk, Doktorand, fiskekologi
 • Anna Hagelin, Doktorand, fiskekologi
 • Daniel Nyqvist, Doktorand, fiskekologi
 • Lea Schneider, Doktorand, musselekologi
 • Anders Andersson, Doktorand, fiskekologi

 

Both comments and pings are currently closed.