Igår träffade forskare från Karlstads universitet allmänheten vid ett möte i Forshaga för att informera om vad det är för olika projekt som pågår i Klarälvens olika delar. Lars Emilsson, fiske- och landsbygdssamordnare i Forshaga kommun, hjälpte till så att vi kunde träffas vid Sportfiskecentret i Forshaga. Fem forskare berättade om de olika projekt som pågår, varför de pågår, vilka mer som är inblandade och vad vi egentligen vill ta reda på och förstå.

Dessutom fick vi lyssna på en radiomärkt gädda som simmade omkring i älven utanför Sportfiskecentret!

Och givetvis diskuterade vi Klarälvens framtid! Hur kan det komma att bli? Går det att få mycket lax och öring överallt i älven?

De flesta laxar tar det fortfarande lugnt uppe i klarälven även om några har börjat att så sakteliga röra sig ner över. Det har varit mycket lite rörelse under vintern, de allra flesta verkar ha hittat en favoritplats att hålla till på där de stått mer eller mindre stilla i väntan på varmare vatten och ljusare dagar. Av det 30 tal fiskar som övervintrat i älven har ca 10 stått i Vingängsjön, övriga är mer spridda över hela älvsträckan. Vi fortsätter att hålla koll på dem framöver för att se när de går ut men också för att få en bättre förståelse för hur de rör sig i närheten av kraftverken.

I det senaste numret (1/2012) av tidningen Fiske För Alla finns nio artiklar som behandlar problematiken kring laxen i Vänern, de minskade fångsterna i fisket har även belysts på Sportfishing News.

Det senaste alstret från Karlstads universitet som belyser problematiken, i form av Johnny Norrgårds licavhandling, finner ni på Diva – klicka här för att komma till avhandlingen.

Mer info om arbetet med Klarälvslaxen och -öringen finns på Projekt Klarälven och Vänerlaxens Fria Gång

Det verkar som om de flesta laxar lekt färdigt i Klarälven för i år. Allt fler uppehåller sig i djupare, lugnare områden av älven och några har vandrat nedströms mot kraftverken. Vi kommer att följa dem var 6e dag en period nu fram tills de stillar sig på sina övervintringsplatser. Det ska bli spännande att se hur många som stannar uppe i älven och hur många som vill vandra nedströms.

Vi har sett en stor skillnad i beteende mellan vild och odlad lekfisk. Den odlade fisken har haft det besvärligt med att hitta lekområden även om de simmat lika bra som de vilda och mer än hälften gick ut med spillvattnet förbi kraftverket i Edebäck. De odlade som ändå lyckats stanna i älven verkar leka på samma områden som den vilda laxen.

Barnens universitet med “ålamörker” följdes av Interreg-möte i Sysslebäck (Långberget) på tisdagen med många intressanta presentationer om Klarälven/Trysilelva i dag och i framtiden.

Från vänster till höger: Pär Gustafsson (tidigare Kau, nu Lst Värmland), Tore Qvenild (Fylkesmannen i Hedmark), Stefan
Stridsman (Havs- och vattenmyndigheten), Olle Calles (Kau) och Anna Hagelin (Kau). Värt att notera är att tjuvfiskeperioden har inletts… : )

Andra talare var Mikael Hedenskog (organisatör och projektledare, Lst Värmland), Jon Museth (NINA), Grete Algesten (Lst Värmland), Kjetil Olstad (NINA), Richard Gow (Lst Värmland/Kau), Marco Blixt (Fortum). Ett stort tack till Mikael och Tore för ett bra möte.

 

 

På torsdagen bar det av till Naturum Ronneby för en presentation på temat “Rädda vandringfisken” (foton) och på fredag för möte med Länsstyrelsen Blekinge m.fl. i Lyckeby vid Lyckebyån. Grattis till Robert Ekholm på Naturum för utmärkelsen “Årets Naturum 2011” och stort tack till en liten men intresserad skara åhörare på Naturum.

Nu är alla 64 laxar märkta!

Fördelningen är 37 vilda och 27 odlade. Positivt att fler vilda laxar än odlade kommer upp till fällan i Forshaga för att ta sig mot lekområden i de övre delarna av klarälven. Den här sista gruppen av fisk kommer ju lite i senaste laget men tyvärr har de höga vattenflödena fördröjt det hela. Nu hade fisken betydligt starkare lekdräkt än de tidigare så det blir till att simma snabbt.

Av de fiskar som redan haft lite tid i älven står nu de allra flesta i områden som verkar lovande för lek. Två har gått upp i Höljan och verkar stanna där, några står dessutom nedanför Höljanmynningen och verkar fundera lite.

Nästa pejling blir på söndag så vi håller tummarna för att de nysläppta börjat sin vandring uppströms då.

Passar också på att tacka Claes och killarna på fortums fiskodling för hjälp med att fånga fiskarna i Forshaga.