Daniel Nyqvist from Politecnico di Torino will be giving a seminar entitled Fish movement and behavior in industrial waters – electromagnetism, noise and ecohydraulics on Tuesday 31 May 2022 at 13.15 CEST over zoom https://kau-se.zoom.us/my/kaubiology.

Daniel’s current research focuses on fish behavior and ecology in regulated rivers. Also, he is interested in movement ecology, effects of acoustic noise and electromagnetism on fish behavior, conservation, and the connections between ecology and socioeconomics.

You are welcome to join this seminar.

The US Forest Service, The Nature Conservancy, and The World Fish Migration Foundation invite you to save the date and register for an exciting upcoming webinar entitled: Removing “Road Dams” in Europe? taking place on 19th January, 2022 from 15:00-18:00 CET. 

This is a free, international webinar that will highlight the need and opportunities to improve road and stream crossings to enhance the biodiversity of rivers across Europe! 

We invite all river and restoration practitioners, policymakers, researchers, and students, as well as road planning, maintenance, design and construction experts to join! 

Confirmed speakers include:

  • Carlos García de Leaniz of Swansea University, Wales | Topic: An overview of Europe’s current policies and research needs
  • Bob Gubernick of the US Forest Service, USA | Topic: Stream simulation principles and applications in the USA
  • Sofia Perä, County Administrative Board of Norrbotten, Sweden | Topic: Culverts in Sweden and lessons from the LIFE REMIBAR project
  • Joshua Royte, Nature Conservancy Maine, USA | Topic: Opening up headwaters in Maine, USA
  • Nat Gillespie, US Forest Service, USA | Topic: What is the problem with culverts and road-crossings?

The full program, which includes speakers from both Europe and the USA, will be released in the coming month. Make sure to register so you don’t miss any important updates! We hope to see you there. 

Sponsor deals for companies: The webinar is additionally open for sponsorship from 6 companies. At this point, we have 5 spots left. For 1,000 euros, companies can show a 30-second commercial video about how they are involved in culvert replacement or the removal of culverts. The logo of sponsors will be shown on Eventbrite, announcement, and conference program. Please contact herman@fishmigration.org for more information about sponsorships. 

Under 2020–2021 pågår ett projekt inom Energiforsks miljöforskningsprogram som leds av Niclas Carlsson och Olle Calles (laboratorieingenjör resp. docent i biologi). I projektet tittar vi närmare på tiotalet exempel i Sverige där miljöförbättrande åtgärder – kopplat till vattenkraft – utförts i vattendrag.

Frida Sjöborg (masterstudent, KAU) och Niclas Carlsson utför fältinmätningar i ett omlöp i Billstaån. Foto: Jämtkraft

Vi analyserar bland annat funktionsuppföljning för fiskvägar och biotopvårdade sträckor, alltså hur effektiva är de olika fiskvägarna för fiskpassage samt hur lämpliga är de restaurerade biotoperna för vattendragets fiskar. I tillägg till åtgärdernas påverkan på vattendragets ekologiska status analyserar vi kostnader och tekniska aspekter relaterat till åtgärden samt vilka erfarenheter som erhållits under projektens gång.

Projektet ska mynna ut i en exempelsamling där kunskapsläget för de olika åtgärderna i projektet sammanställs. Förhoppningen är att detta projekt kan vara till nytta de kommande åren då många nya åtgärder kommer anläggas enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Slutrapport planeras till hösten 2021. Kontakta Niclas (niclas.carlsson@kau.se) för mer information!

Säkerhetslina är att föredra ibland… här vid inmätning i omlöpet vid Finsjö övre, Emån.