Posted by Jacqueline Hoppenreijs | Fish passage, Research

Under 2020–2021 pågår ett projekt inom Energiforsks miljöforskningsprogram som leds av Niclas Carlsson och Olle Calles (laboratorieingenjör resp. docent i biologi). I projektet tittar vi närmare på tiotalet exempel i Sverige där miljöförbättrande åtgärder – kopplat till vattenkraft – utförts i vattendrag.

Frida Sjöborg (masterstudent, KAU) och Niclas Carlsson utför fältinmätningar i ett omlöp i Billstaån. Foto: Jämtkraft

Vi analyserar bland annat funktionsuppföljning för fiskvägar och biotopvårdade sträckor, alltså hur effektiva är de olika fiskvägarna för fiskpassage samt hur lämpliga är de restaurerade biotoperna för vattendragets fiskar. I tillägg till åtgärdernas påverkan på vattendragets ekologiska status analyserar vi kostnader och tekniska aspekter relaterat till åtgärden samt vilka erfarenheter som erhållits under projektens gång.

Projektet ska mynna ut i en exempelsamling där kunskapsläget för de olika åtgärderna i projektet sammanställs. Förhoppningen är att detta projekt kan vara till nytta de kommande åren då många nya åtgärder kommer anläggas enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft. Slutrapport planeras till hösten 2021. Kontakta Niclas (niclas.carlsson@kau.se) för mer information!

Säkerhetslina är att föredra ibland… här vid inmätning i omlöpet vid Finsjö övre, Emån.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *