Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Fisk, precis som andra organismer, läcker hela tiden DNA till det omgivande vattnet. Detta DNA, som på engelska kallas Environmental DNA (eDNA) kommer från till exempel fiskens fjäll eller slemskikt. Teknologi som använder eDNA i vattenmassan för att kartlägga fisk har utvecklats betydligt de senaste åren. Genom att samla in vatten från ett vattendrag eller en sjö och jämföra DNA-innehållet i det insamlade vattnet med nycklar för olika arter kan man redan idag med relativt stor säkerhet avgöra närvaro av fiskarter. Forskare hoppas att i framtiden även kunna bestämma tätheter och upprätthålla kontinuerlig miljöövervakning med hjälp av eDNA. Se en kort film om teknologin på Hakai Magazines hemsida:

eDNA

Läs även “eDNA technology successful in detecting Chinook salmon” om hur eDNA använts för att spåra Stillhavslax.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *