Posted by Daniel Nyqvist | Död ved

Idag spikade Åsa Enefalk sin licentiat avhandling med titeln “Effects of fine woody debris on juvenile brown trout (Salmo trutta) and drifting invertebrates”. Avhandlingen kan läsas på DIVA. Åsa kommer att hålla sin licentiat föreläsning den 29:e april, kl 10.00, i sal 11D 227. Alla är välkomna!

Enfalk_Lic Enefalk_spikning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *