Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Förra måndagen var det laxseminarium i mörrum då bland andra Kungen och Eskil Erlandsson var närvarande då laxproblematiken diskuterades. Även andra forskare såsom flera representanter från SLU samt Lennart Balk från ITM-enheten på Stockholms Universitet. Läs mer på……

http://www.sportfiskarna.se/artikelsida/tabid/78/smid/385/ArticleID/1381/reftab/37/Default.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *