Ska just åka till Gävle för besök och diskussioner om fiskvandring i Gavleån och Testeboån och nås då av rapporter om mkt vatten och massor av ål och löja. Läs mer på Fiska Gävleborg!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *