Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Hittils har 29 ålar märkt, 7 st med radiosändare och 22 med streamermärken. Fisken är relativt stationär vilket återspeglas i våra fångster i Granöavledaren samt Havbältans lanefiske. Ingen återfångst har skett i Granöavledaren. Av de sju radiofiskarna som märkts har en, som nämnts i tidigare inlägg, passerat Granö. De resterande är med majoritet kvar i det stora selet (snarare en mindre sjö) strax nedströms utsättningsplats och förflyttar sig ca. 0-300m /dygn. Som i alla beteende studier har vi stora variationer. Första exemplet är den första fisken som blev märkt(1533), den spenderade 4 dagar vid utssättningsplats vartefter den förflyttade sig nedströms ca. 500m och har stått där sedan dess (jao, 0-40m förflyttningar, 10 dagar). Idag hade den förflyttat sig 400m nedströms till strax uppströms en nacke, jippi! rörelse! Andra fisken är en vi märkte häromdagen (9/5, 1972 – Bild 1.) och stod nedströms utsättningplats igår vid lunch men hittades idag ca. 1mil nedströms(!) och är nu vid inloppet till Granö dammen, inte dåligt!

//Simon

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *