Kommunen vill öka fisketurismen i Emån genom att sätta ut odlad öring i vildbeståndet och fiske på den rödlistade malen… kanske bättre att satsa pengarna på att förbättra lek- och uppväxtområden så de vilda öringarna blir fler?

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *