Posted by Olle Calles | Naturresurs rinnande vatten, Nyheter

P1:s Vetenskapsradion rapporterar från restaureringsarbeten i Vindelälvens biflöden. Hör bl.a. Daniel Palm från SLU berätta om arbetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *