Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Dags igen för ålometern. Det var en peak efter förra veckans regn, helgen och början av veckan bjöd på en hel del ål. Allteftersom regnet lyste med din frånvaro minskade även fångsterna. Den totala fångsten blev 67 blankålar med Skärhultsbäcken i topp och 48 yngel med dammen i Ätrafors som överlägsen och nästan enda fångstplats.Plockandet med burarna i Ätrafors fortsätter, en ny sorts insats har tillverkats och gav två ålar redan första natten. Vi såg dock hur en mindre ål kröp ut mellan springorna, håven var redo så den kom ner till havet i säkerhet. Mer regn så kommer säkert fångsterna att öka igen.

Kolla bilden på försöket att få syresättning på naturlig väg. Det fungerade bra i vissa hastigheter och med slangen nere ca två cm i hinken. Kanske värt att vidareutveckla nu i energisparandets anda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *